Aktuality

Národní zpráva o realizaci 2. cyklu PIAAC

08.01.2024

Národní pedagogický institut ČR publikoval Národní zprávu o realizaci 2. cyklu PIAAC. Zpráva poskytuje informace o realizaci 2. cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC v České republice v letech 2018 až 2023. Seznamuje s obsahem, cíli i historií projektu PIAAC, popisuje jeho mezinárodní i národní organizaci, přibližuje zkoumané oblasti dovedností, způsob jejich měření i přípravu dotazovacích nástrojů a podrobně zachycuje postupy sběru a zpracování dat.

Odkazy a externí zdroje:

Závěrečná konference projektu UpSkilling

09.11.2023

7. listopadu 2023 proběhla Závěrečná konference projektu UpSkilling, kde národní projektová manažerka PIAAC Michaela Röschová prezentovala příspěvek týkající se realizace sběru dat v druhém cyklu výzkumu PIAAC. V rámci prezentace byly představeny cíle, obsah a zaměření výzkumu PIAAC, popsána jeho metodika i podrobnosti z průběhu sběru dat v druhém cyklu. Zároveň byl příspěvek zaměřen na představení výsledků z minulého cyklu výzkumu.

Odkazy a externí zdroje:

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu UpSkilling

01.11.2023

Srdečně zveme na Závěrečnou konferenci projektu UpSkilling, která proběhne online 7. listopadu 2023. V rámci projektu je realizován i druhý cyklus výzkumu PIAAC. Na konferenci budeme prezentovat podrobnější informace o výzkumu. Dozvíte se, na co se výzkum zaměřuje, jaké výsledky přinesl minulý cyklus a jak probíhal sběr dat v současném druhém cyklu výzkumu.

Odkazy a externí zdroje:

Krajská setkání projektu UpSkilling

31.10.2023

V průběhu října 2023 proběhla setkání klíčových aktérů projektu UpSkilling ve všech krajích ČR. Na setkáních byl představen i výzkum PIAAC, jehož druhý cyklus byl realizován v rámci projektu UpSkilling. Účastníci byli informováni o průběhu sběru dat v druhém cyklu výzkumu a o základních výsledcích z prvního cyklu (2011–2012).

Odkazy a externí zdroje:

Setkání zástupců zemí v centru OECD v Paříži

18.10.2023

Ve dnech 17. a 18. října proběhlo v sídle OECD v Paříži setkání zástupců zemí, které se účastní druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Účastníci setkání mají možnost se díky informacím od OECD a mezinárodního koordinátora co nejlépe připravit na klíčovou fázi projektu – analýzu dat a zveřejnění národních výsledků. Diskutován je také plánovaný nástroj pro individuální měření dovedností Education and Skills Online II (ESO). Ve druhém cyklu výzkumu úspěšně ukončilo hlavní sběr a odevzdalo data mezinárodnímu koordinátorovi celkem 31 států. V současné době jsou data zpracovávána. Data i základní výsledky budou zveřejněna na konci roku 2024.

NPI ČR vydal tiskovou zprávu k ukončení sběru dat ve výzkumu PIAAC

18.09.2023

Národní pedagogický institut vydal tiskovou zprávu týkající se ukončení sběru dat v mezinárodním výzkumu dovedností dospělých PIAAC. Děkujeme všem, kteří na výzkumu spolupracovali!

Odkazy a externí zdroje:

Závěrečné poděkování respondentům výzkumu PIAAC

13.09.2023

Děkujeme všem respondentům Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC.

Všichni, kteří se účastnili výzkumu, dostali za vynaložený čas odměnu 800 Kč. Jako závěrečné poděkování jsme opět odměnili deset náhodně vybraných respondentů finančními poukazy do internetového obchodu Alza (celkem za 40 tisíc Kč).

Gratulujeme všem výhercům!

Data ve výzkumu PIAAC byla odevzdána mezinárodnímu organizátorovi

01.09.2023

31. srpna 2023 byla odevzdána data v hlavním sběru ve výzkumu PIAAC mezinárodnímu organizátorovi.
Výzkum pořádá OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), na mezinárodní úrovni je ale koordinován konsorciem výzkumných institucí: ETS (Educational Testing Service), IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), Westat, GESIS (Leibniz Institute for the Social Sciences), ROA (the Research Centre for Education and the Labour Market), cApStAn.

Velké poděkování všem, kteří se podílejí na projektu v České republice: Národní pedagogický institut ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poděkování tazatelům výzkumu PIAAC

23.08.2023

Na sběru dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC spolupracovalo celkem 128 tazatelů a tazatelek z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN. Děkujeme všem za čas a energii, kterou vložili do projektu!

Ukončení sběru dat ve výzkumu PIAAC

01.08.2023

Úspěšně jsme ukončili sběr dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC. Od 1. září 2022 do 31. července 2023 oslovili tazatelé výzkumu tisíce domácností v celé České republice. Do výzkumu se zapojilo více než 5 000 respondentů.

Výzkum probíhá ve více než 30 zemích OECD. V České republice se na výzkumu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národním koordinátorem druhého cyklu výzkumu v České republice je Národní pedagogický institut ČR. Sběr dat zajišťovaly výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Děkujeme všem respondentům i tazatelům!

Hodnotné ceny jako poděkování respondentům výzkumu PIAAC

12.06.2023

Respondenti, kteří se účastní výzkumu PIAAC, dostávají za vynaložený čas odměnu 800 Kč. Výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN také pravidelně odměňují náhodně vybrané respondenty hodnotnými finančními poukazy do internetového obchodu Alza (celkem za 40 tisíc Kč). A kdo byl tentokrát obdarovaný?

Tisková zpráva NPI ČR o průběhu výzkumu PIAAC

15.05.2023

Do Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC se zapojilo již 3 500 respondentů. Při této příležitosti vydal Národní pedagogický institut ČR tiskovou zprávu o průběhu sběru dat. Cílem je do konce července 2023 dotázat celkem 5 000 respondentů. Pokud jste byli osloveni tazatelem kvůli účasti ve výzkumu, pojďte do toho s námi!

Odkazy a externí zdroje:

Metodologický workshop PIAAC v Bratislavě

04.05.2023

Ve dnech 2.–3. května 2023 proběhl v Bratislavě metodologický seminář ke sběru a zpracování dat ve 2. cyklu výzkumu PIAAC. Cílem setkání bylo sdílet aktuální informace a zkušenosti z průběhu sběru dat v České republice a Slovenské republice.

Setkání delegací jednotlivých států v Budapešti

28.04.2023

Ve dnech 25.–26. dubna se v Budapešti uskutečnilo setkání zástupců jednotlivých zemí, které se účastní výzkumu PIAAC. Delegace informují o aktuálním průběhu sběru dat a také společně diskutují o možnostech využití dat a nastavení výzkumu do budoucna.

3 000 respondentů ve výzkumu a poslední tři měsíce sběru dat

21.04.2023

Od podzimu 2022 se výzkumu PIAAC zúčastnilo již 3 000 respondentů. Děkujeme všem, kteří se na projektu podílí. Zejména ale děkujeme všem respondentům, kteří se do výzkumu zapojili! Zbývají poslední tři měsíce sběru dat, kdy je možné se výzkumu zúčastnit.

Projekt EAAL podporuje základní dovednosti dospělých

12.04.2023

Cestou, jak reagovat na společenské změny, je rozšiřování a zkvalitňování vzdělávacích příležitostí. Projekt Evropská agenda pro učení dospělých (EAAL) propojuje aktéry na poli vzdělávání a učení dospělých, sdílí příklady dobré praxe a propaguje celoživotní učení. Průběžně také zveřejňuje materiály zaměřené na podporu a rozvíjení základních dovedností dospělých. Jak jsou základní dovednosti užitečné pro život, představuje EAAL v sadě letáků.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkumu PIAAC se zúčastnila již polovina respondentů

03.04.2023

Do výzkumu PIAAC se zapojilo již 2 500 respondentů. Děkujeme všem tazatelům/tazatelkám z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN i všem ostatním, kteří se na projektu PIAAC podílí. Největší díky ale patří všem respondentům, kteří se šetření již zúčastnili. Pokud jste byli osloveni a požádáni k účasti na výzkumu, pojďte do toho s námi! 

Nové video s tazateli: Výzkumy mají smysl

27.03.2023

Na facebooku PIAAC i youtube kanále jsme zveřejnili nové video s našimi tazateli „Výzkumy mají smysl“, které se týká tématu, jaký je přínos PIAAC pro společnost.

Odkazy a externí zdroje:

2000 respondentů ve výzkumu PIAAC

13.03.2023

Ve výzkumu PIAAC bylo dotázáno již 2000 respondentů. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas i ochotu.

Děkujeme také všem tazatelům a tazatelkám, kteří se na projektu podílejí.

Hodnotné ceny jako poděkování respondentům výzkumu PIAAC

01.03.2023

Součástí projektu je i odměna respondentům za účast na šetření, každý respondent dostává za rozhovor 800 Kč.

Jako poděkování našim respondentům jsme ale zorganizovali také odměnění náhodně vybraných respondentů hodnotnými finančními poukazy do internetového obchodu Alza celkem za 40 tisíc Kč, z výhry se mohlo těšit celkem deset respondentů.

Výzkumu PIAAC se zúčastnilo už 1603 respondentů

23.02.2023

Mezinárodního výzkumu PIAAC se zúčastnilo už 1603 respondentů! Tazatelům děkujeme za jejich práci a všem respondentům za účast!

Hledáme tazatele!

03.02.2023

Chcete se podílet na důležitém mezinárodním projektu? Staňte se součástí našeho týmu!

Odkazy a externí zdroje:

Nové video na youtube: Pojďte do toho s námi!

18.01.2023

Zeptali jsme se našich tazatelů, proč by se podle nich měli respondenti do výzkumu PIAAC zapojit a co jim účast v něm přinese. Podívejte se na naše nové video na kanále youtube!

Byli jste osloveni tazatelem? Zapojte se!

Odkazy a externí zdroje:

Výzkumu PIAAC se zúčastnilo 1000 respondentů

16.01.2023

Do výzkumu PIAAC se zapojilo již více než 1000 respondentů. Děkujeme všem tazatelům za spolupráci, kterou odvádějí, a samozřejmě všem respondentům za účast a čas, který výzkumu věnovali!

Videa s tazateli PIAAC

19.12.2022

Na účtu YouTube výzkumu PIAAC jsme zveřejnili rozhovory s dalšími tazateli z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří pracují na výzkumu PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Metodologický workshop PIAAC v Praze

13.12.2022

12.­­–13. prosince 2022 proběhl v Praze metodologický workshop ke sběru a zpracování dat ve výzkumu PIAAC. Workshopu se zúčastnil také projektový tým ze Slovenska. Děkujeme kolegům za účast!

PF 2023

09.12.2022

Celý tým PIAAC přeje klidný advent a veselé Vánoce! Děkujeme všem tazatelům za jejich práci a respondentům za účast ve výzkumu.

Odkazy a externí zdroje:

Videa s našimi tazateli

21.11.2022

Na účtu YouTube výzkumu PIAAC jsme publikovali rozhovory s některými tazateli z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří pracují na výzkumu PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkumu PIAAC se zúčastnilo prvních 500 respondentů

11.11.2022

Mezinárodního výzkumu PIAAC se zúčastnilo prvních 500 respondentů. Tímto děkujeme všem respondentům za ochotu a za účast. Projektový tým také velice děkuje všem tazatelům z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří se podílejí na sběru dat.

Setkání delegací v centru OECD v Paříži

21.10.2022

20. a 21. října proběhlo v centru OECD v Paříži setkání zástupců jednotlivých zemí, které se účastní výzkumu PIAAC.
Delegace informují o aktuálním průběhu sběru dat a také společně diskutují o možnostech využití dat a nastavení výzkumu do budoucna.

Odkazy a externí zdroje:

Tazatelé výzkumu PIAAC

19.10.2022

Na našem webu i facebooku představujeme některé tazatele z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří pracují na výzkumu PIAAC. Děkujeme všem za spolupráci!

Odkazy a externí zdroje:

Tisková zpráva: Jak jsme na tom? České domácnosti se zapojí do mezinárodního výzkumu dovedností PIAAC

05.09.2022

Dne 5. 9. 2022 vydává Národní pedagogický institut ČR tiskovou zprávu u příležitosti zahájení sběru dat Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Během 11 měsíců budou osloveny tisíce náhodně vybraných domácností z celé České republiky. Tazatelé výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN dotážou více než 5 000 respondentů.

Odkazy a externí zdroje:

Školení tazatelů ve výzkumu PIAAC

29.08.2022

Na konci srpna proběhlo první školení tazatelů z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN. Výzkum PIAAC je unikátní svým pojetím i rozsahem, a proto jsou i přípravy velmi náročné. Děkujeme všem tazatelům za účast a pracovní nasazení. Přejeme hodně štěstí při oslovování prvních respondentů!

Odkazy a externí zdroje:

Školení PIAAC k hlavnímu sběru dat v centru OECD v Paříži

27.07.2022

Projektový tým z Národního pedagogického institutu i zástupci výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN se zúčastnili mezinárodního školení v centru OECD v Paříži. Jednotlivé státy měly možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z průběhu pilotního sběru a konzultovat postup příprav pro hlavní sběr.

Odkazy a externí zdroje:

Vzdělávání dospělých mezi vlnami

26.01.2022

Proběhla výroční konference AIVD, na níž zazněl i příspěvek věnovaný tomu, jaká data máme k dispozici ohledně vzdělávání dospělých a co víme o bariérách většího zapojení do dalšího vzdělávání.

Odkazy a externí zdroje:

Hodnotné ceny jako poděkování respondentům výzkumu PIAAC

23.11.2021

Součástí projektu PIAAC je i poděkování respondentům a jejich odměnění za účast na šetření. Kromě finanční odměny za dotazování pro každého respondenta se po konci pilotního sběru dat uskutečnilo náhodné vybrání respondentů, kteří obdrželi hodnotné finanční poukazy. Z výhry se mohlo těšit 10 výherců. Na výhru tedy dosáhl přibližně každý stý účastník šetření PIAAC. Ceny se udělovaly formou dárkových poukázek dle přání výherce.
Všem výhercům gratulujeme a ještě jednou jim děkujeme za spolupráci!

Odkazy a externí zdroje:

Ukončení pilotáže

01.11.2021

V pátek 29. října 2021 byla ukončena pilotáž výzkumu PIAAC. Pilotáže výzkumu se zúčastnilo 947 respondentů. Děkujeme všem respondentům, názory a zkušenosti každého z Vás jsou pro výzkum nenahraditelné.

Velké poděkování také patří všem tazatelům výzkumných agentur Median a STEM/MARK, kteří se na sběru dat podíleli. Velice si vážíme spolupráce s Vámi a těšíme se na další pokračování v rámci hlavního sběru výzkumu!

Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých

25.10.2021

Byl zveřejněn záznam z kulatého stolu na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých, na němž Petra Holečková představila 2. cyklus výzkumu PIAAC i vybraná zjištění ohledně vzdělávání a dovedností dospělých.

Odkazy a externí zdroje:

Vyšel rozhovor k dalšímu vzdělávání v ČR: Skutečná priorita se pozná podle toho, kolik zdrojů jsem ochoten na onu „prioritu“ směřovat

11.10.2021

Miroslav Procházka, gestor projektu Upskilling, do nějž spadá realizace 2. cyklu PIAAC, v rozhovoru pro platformu EPALE představuje cíle projektu a zamýšlí se nad rolí vzdělávání dospělých v ČR.

Odkazy a externí zdroje:

Prvních 500 rozhovorů v pilotním sběru

21.09.2021

V pilotním sběru dat bylo sebráno již více jak 500 rozhovorů! Velice děkujeme všem respondentům, kteří se šetření již zúčastnili. Zajímají nás názory a zkušenosti všech, každý respondent je důležitý!
Zároveň velice děkujeme všem tazatelům výzkumných agentur Median a STEM/MARK za jejich práci. Vážíme si spolupráce s Vámi!

Nové videospoty pro výzkum PIAAC

13.09.2021

Pro výzkum PIAAC byly vytvořeny dva videospoty, jejichž cílem je představit PIAAC široké veřejnosti i osloveným respondentům. Oba spoty najdete u nás na webu i na kanále PIAAC na YouTube.

Odkazy a externí zdroje:

Začíná pilotní výzkum 2. cyklu PIAAC

23.07.2021

Sběr dat realizují výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Dotazování v domácnostech probíhá od 24. 7. do 29. 10. 2021. Bližší informace k průběhu výzkumu jsou v sekci Pro respondenty. Obce, ve kterých naši tazatelé aktuálně dotazují, najdete v části Kde dotazujeme.

Publikace Konceptuálních rámců pro 2. cyklus PIAAC

18.05.2021

V květnu 2021 OECD publikovalo dokument „The Assessment Frameworks for Cycle 2 of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies“, který představuje konceptuální rámce 2. cyklu výzkumu PIAAC. Jsou v něm podrobně popsána teoretická východiska pro oblasti výzkumu: čtenářská gramotnost, numerická gramotnost a řešení problémů.

Odkazy a externí zdroje:

Konference Poučení z krizového vývoje ve vzdělávání dospělých

04.12.2020

V úterý 8. prosince proběhne pravidelná konference Asociace institucí vzdělávání dospělých, která se v letošním roce zaměří na překážky a příležitosti spojené se vzděláváním dospělých v době pandemie. Konference nabídne zkušenosti s pořádáním vzdělávacích aktivit v nestandardních podmínkách roku 2020 i pohled státních institucí. Na konferenci vystoupí také koordinátorka druhého cyklu výzkumu PIAAC s příspěvkem zaměřeným na aktuální trendy na českém trhu práce a pracovištích a jejich významu pro vzdělávání dospělých. Konference proběhne online formou, další podrobnosti jsou dostupné na níže uvedeném odkazu.

Odkazy a externí zdroje:

Vyšla nová studie Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice

02.12.2020

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, že snížení podílu patnáctiletých žáků s nedostatečnou funkční gramotností má potenciál zvýšit tempo dlouhodobého růstu české ekonomiky. Podle autorů studie by větší podpora slabších žáků vedla k růstu produktivity práce a veřejnému rozpočtu by přispěla i nepřímo, například nižšími náklady na zdravotní péči a na sociální dávky. Opatření zacílená na žáky s nízkou funkční gramotností by pomohla zvýšit kvalitu jejich života, například šance na dosažení vyššího vzdělání, uplatnění na trhu práce, a přispěla k jejich plnohodnotnějšímu zapojení do společenského života.

Odkazy a externí zdroje:

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která vytyčuje další směr pro české školství, byla schválena

02.11.2020

V pondělí 19. října 2020 schválila vláda Strategii 2030+, která stanovuje směr rozvoje školství a priority investic na dalších deset let. Strategie 2030+ navazuje na Strategii 2020 a rozpracovává linie řešení pro dva hlavní cíle: zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí pro aktivní občanský, profesní i soukromý život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Strategie byla připravována necelé dva roky ve spolupráci s expertním týmem profesora Arnošta Veselého a širokou sítí aktérů v oblasti vzdělávání, se zastoupením odborné i širší veřejnosti.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkum PIAAC v České republice má nový web

02.11.2020

Dne 2. listopadu 2020 byl spuštěn nový web Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC pro Českou republiku. Navazuje na původní stránky šetření PIAAC fungující od roku 2009, které se vztahovaly k prvnímu cyklu šetření a k návazným národním výzkumům. Nový web propojuje tento původní obsah s informacemi k druhému cyklu šetření PIAAC, který probíhá v letech 2020–2023.

Web je určen jak pro zájemce o šetření PIAAC z řad odborné i širší veřejnosti, tak pro respondenty a tazatele. Seznamuje s obsahem a cíli mezinárodního projektu PIAAC a uvádí jeho české výstupy včetně pořádaných akcí a ohlasů v médiích. Zájemce o data odkazuje na klíčové dokumenty a zdroje ke stažení. Se začátkem pilotního sběru dat na jaře 2021 budou doplněny také informace o průběhu dotazování.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR