O VÝZKUMU

Aktuality

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která vytyčuje další směr pro české školství, byla schválena

02.11.2020

V pondělí 19. října 2020 schválila vláda Strategii 2030+, která stanovuje směr rozvoje školství a priority investic na dalších deset let.  Strategie 2030+ navazuje na Strategii 2020 a rozpracovává linie řešení pro dva hlavní cíle: zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí pro aktivní občanský, profesní i soukromý život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Strategie byla připravována necelé dva roky ve spolupráci s expertním týmem profesora Arnošta Veselého a širokou sítí aktérů v oblasti vzdělávání, se zastoupením odborné i širší veřejnosti.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkum PIAAC v České republice má nový web

02.11.2020

Dne 2. listopadu 2020 byl spuštěn nový web Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC pro Českou republiku. Navazuje na původní stránky šetření PIAAC fungující od roku 2009, které se vztahovaly k prvnímu cyklu šetření a k návazným národním výzkumům. Nový web propojuje tento původní obsah s informacemi k druhému cyklu šetření PIAAC, který probíhá v letech 2020–2023.

Web je určen jak pro zájemce o šetření PIAAC z řad odborné i širší veřejnosti, tak pro respondenty a tazatele. Seznamuje s obsahem a cíli mezinárodního projektu PIAAC a uvádí jeho české výstupy včetně pořádaných akcí a ohlasů v médiích. Zájemce o data odkazuje na klíčové dokumenty a zdroje ke stažení. Se začátkem pilotního sběru dat na jaře 2021 budou doplněny také informace o průběhu dotazování.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2020   |   ÚIV   |   NPI ČR