O VÝZKUMU

Aktuality

Konference Poučení z krizového vývoje ve vzdělávání dospělých

04.12.2020

V úterý 8. prosince proběhne pravidelná konference Asociace institucí vzdělávání dospělých, která se v letošním roce zaměří na překážky a příležitosti spojené se vzděláváním dospělých v době pandemie. Konference nabídne zkušenosti s pořádáním vzdělávacích aktivit v nestandardních podmínkách roku 2020 i pohled státních institucí. Na konferenci vystoupí také koordinátorka druhého cyklu výzkumu PIAAC s příspěvkem zaměřeným na aktuální trendy na českém trhu práce a pracovištích a jejich významu pro vzdělávání dospělých. Konference proběhne online formou, další podrobnosti jsou dostupné na níže uvedeném odkazu.

Odkazy a externí zdroje:

Vyšla nová studie Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice

02.12.2020

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, že snížení podílu patnáctiletých žáků s nedostatečnou funkční gramotností má potenciál zvýšit tempo dlouhodobého růstu české ekonomiky. Podle autorů studie by větší podpora slabších žáků vedla k růstu produktivity práce a veřejnému rozpočtu by přispěla i nepřímo, například nižšími náklady na zdravotní péči a na sociální dávky. Opatření zacílená na žáky s nízkou funkční gramotností by pomohla zvýšit kvalitu jejich života, například šance na dosažení vyššího vzdělání, uplatnění na trhu práce, a přispěla k jejich plnohodnotnějšímu zapojení do společenského života. V České republice vykazuje dlouhodobě nedostatečnou funkční gramotnost přibližně pětina patnáctiletých žáků (ve Finsku 14 %). Navíc český vzdělávací systém již v rámci povinného základního vzdělávání velmi intenzivně rozřazuje žáky do různých typů škol na základě jejich průběžných výsledků, což dále prohlubuje vzdělanostní a následně i socioekonomické nerovnosti. Ve studii byla použita data z mezinárodního šetření PISA 2018, které stejně jako výzkum PIAAC pořádá OECD.

Odkazy a externí zdroje:

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která vytyčuje další směr pro české školství, byla schválena

02.11.2020

V pondělí 19. října 2020 schválila vláda Strategii 2030+, která stanovuje směr rozvoje školství a priority investic na dalších deset let. Strategie 2030+ navazuje na Strategii 2020 a rozpracovává linie řešení pro dva hlavní cíle: zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí pro aktivní občanský, profesní i soukromý život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Strategie byla připravována necelé dva roky ve spolupráci s expertním týmem profesora Arnošta Veselého a širokou sítí aktérů v oblasti vzdělávání, se zastoupením odborné i širší veřejnosti.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkum PIAAC v České republice má nový web

02.11.2020

Dne 2. listopadu 2020 byl spuštěn nový web Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC pro Českou republiku. Navazuje na původní stránky šetření PIAAC fungující od roku 2009, které se vztahovaly k prvnímu cyklu šetření a k návazným národním výzkumům. Nový web propojuje tento původní obsah s informacemi k druhému cyklu šetření PIAAC, který probíhá v letech 2020–2023.

Web je určen jak pro zájemce o šetření PIAAC z řad odborné i širší veřejnosti, tak pro respondenty a tazatele. Seznamuje s obsahem a cíli mezinárodního projektu PIAAC a uvádí jeho české výstupy včetně pořádaných akcí a ohlasů v médiích. Zájemce o data odkazuje na klíčové dokumenty a zdroje ke stažení. Se začátkem pilotního sběru dat na jaře 2021 budou doplněny také informace o průběhu dotazování.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2021   |   ÚIV   |   NPI ČR