O VÝZKUMU

PIAAC online

PIAAC online (také označovaný jako Vzdělávání a dovednosti online) je elektronická aplikace navazující na mezinárodní výzkum PIAAC a vznikla jako společná iniciativa OECD a Evropské unie.

Prostřednictvím testu PIAAC online jsou měřeny kognitivní (vědomostní) a nekognitivní (osobnostní) dovednosti, které jednotlivci potřebují v různých oblastech života v moderní společnosti. Tyto dovednosti zahrnují schopnost porozumět informacím v různých druzích textových dokumentů a dále je využívat, pracovat s čísly a řešit problémy v prostředí informačních technologií.

Na rozdíl od mezinárodního výzkumu PIAAC, kde se respondent své výsledky nedozví, PIAAC online uživatelům jejich individuální výsledky poskytuje. Dosažené výsledky v oblastech čtenářské a numerické gramotnosti a řešení problémů v prostředí informačních technologií lze porovnat s národními a mezinárodními výsledky výzkumu PIAAC.

Aby bylo možné porozumět obtížím těch, kteří dosahují velmi nízkých hodnot ve čtenářské gramotnosti, umožňuje test měřit i nejzákladnější čtenářské dovednosti.

Test dále obsahuje část týkající se využívání dovedností, profesních zájmů, zdraví a pocitu pohody.

Kdo jsou potenciální uživatelé?

PIAAC online je vhodný pro mládež i dospělé všech věkových kategorií. Aplikaci mohou využít studenti, absolventi i dospělí různého věku, kteří chtějí získat zpětnou vazbu pro případné další vzdělávání, vstup na trh práce nebo změnu profese. PIAAC online je možné využívat zejména v rámci firem, organizací či státní a veřejné správy s cílem získat vstupní informace pro zacílení případných (do)školení, pro (re)integraci na trh práce nebo pro výzkumné účely s využitím porovnatelnosti s mezinárodním výzkumem PIAAC.

Jak je test administrován?

Test je dostupný výlučně na počítači přes webové rozhraní. Pro základní seznámení s nástrojem slouží demo. Pro zahájení testu je třeba použít přístupový kód, který lze získat za poplatek. Firmy a organizace mohou přístupové kódy objednat ve větším počtu zde a následně distribuovat.

 

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2021   |   ÚIV   |   NPI ČR