Tiskový servis

Kontakt pro média: národní projektová manažerka Michaela Rӧschová

e-mail: piaac@npi.cz

Tisková zpráva: Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

20.09.2023

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě. Výsledky výzkumu ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy a které skupiny populace jsou nejvíce ohroženy nízkými dovednostmi. Nyní data vyhodnocují mezinárodní vědecké instituce, výsledky výzkumu budou zveřejněny na přelomu let 2024 a 2025.

Tisková zpráva: Jak jsme na tom? V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých

15.05.2023

V České republice probíhá od 1. září 2022 do 31. července 2023 mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí lidé ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě. Díky výzkumu zjistíme, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy. Do 15. května se do výzkumu zapojilo 3 500 dospělých ve věku od 16 do 65 let. Cílem je do konce července 2023 dotázat celkem 5 000 respondentů.

Tisková zpráva: Jak jsme na tom? České domácnosti se zapojí do mezinárodního výzkumu dovedností PIAAC

05.09.2022

Dne 5. 9. 2022 vydává Národní pedagogický institut ČR tiskovou zprávu u příležitosti zahájení sběru dat Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Během 11 měsíců budou osloveny tisíce náhodně vybraných domácností z celé České republiky. Tazatelé výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN dotážou více než 5 000 respondentů.

Grafické podklady pro města a obce

04.08.2022

Grafické materiály zveřejňujeme pro potřeby vybraných měst a obcí, v nichž probíhá 2. cyklus Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC.

Tisková zpráva: Zveřejnění výsledků z 1. cyklu (2011–2012)

08.10.2013

U příležitosti oficiálního uvolnění výsledků prvního cyklu PIAAC z let 2011–2012 byla vydána tisková zpráva, která je stručně shrnuje. První vlny výzkumu PIAAC, která proběhla na přelomu roku 2011 a 2012, se zúčastnilo celkem 166 000 respondentů z více než 20 zapojených zemí. Celkově nejlepších výsledků dosáhli dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, jejichž výsledky byly nadprůměrné ve všech sledovaných oblastech.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR