Mezinárodní výzkum dospělých

Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

V posledních letech dochází k velkým změnám ve společnosti i na trhu práce. V dnešním digitálním věku stále častěji využíváme při práci i při každodenních činnostech informační technologie. Čím jsme při využívání informací a komunikačních nástrojů zdatnější, tím efektivněji můžeme vykonávat svoji práci a zapojit se do života společnosti i obce.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) organizuje Mezinárodní výzkum dospělých: PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) s cílem zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na život v moderní společnosti. Tento výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu. Zkoumá činnosti, jimž se lidé věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií), pracovní zkušenosti, průběh počátečního i dalšího vzdělávání.

Mezinárodní výzkum dospělých poskytne pedagogům, politikům i výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o dovednostech a pracovních a vzdělávacích zkušenostech dospělých v České republice. Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které dospělí potřebují, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti 21. století.
Zde si prohlédněte informační leták.

O stránkách

Tyto webové stránky přinášejí podrobné informace o realizaci tohoto výzkumu. Pokud jste byli kontaktováni v souvislosti s účastí na projektu, je pro vás určen oddíl „Pro respondenty“. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Výstupy výzkumu PIAAC

Aktuality

8/2/18
Odkazy na nové studie z ČR i ze zahraničí, které se opírají o výsledky PIAAC.
30/9/15
23. - 24. listopadu 2015 se v holandském Haarlemu uskuteční ...
30/9/15
Zájemci se mohou přihlašovat na testování či tematické workshopy ...

Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky