Kde dotazujeme

Aby výzkum PIAAC přinesl správné a přesné informace o dovednostech a životě českých obyvatel, musíme dotázat respondenty napříč všemi regiony, typy obcí a společenskými skupinami. Soubor respondentů k dotázání jsme sestavili statistickou metodou náhodného výběru, která zajišťuje, aby v něm nejrůznější skupiny byly zastoupeny právě tak, jak se vyskytují v celé populaci.

Pro pilotní sběr dat jsme v každé z níže uvedených obcí vybrali několik desítek domácností, které v srpnu až říjnu 2021 navštívili naši tazatelé.

Kraj Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Ústecký kraj

  • okres Chomutov: Chomutov
  • okres Chomutov: Kadaň
  • okres Most: Most

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

  • okres Pardubice: Sezemice
  • okres Pardubice: Pardubice (Zelené Předměstí – Pardubice I.)
  • okres Pardubice: Holice

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

  • okres Přerov: Přerov (Přerov I.-Město)

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR