Kde dotazujeme

Ve výzkumu PIAAC dotazujeme respondenty napříč všemi regiony, typy obcí a společenskými skupinami, abychom získali správné a přesné informace o dovednostech a životě obyvatel. Domácnosti, které jsou osloveny k účasti, jsme vybrali statistickou metodou tak, aby ve výzkumu měly zastoupení zkušenosti a názory nejrůznějších skupin. Každá vybraná domácnost zastupuje stovky jí podobných domácností a dohromady tak poskytnou obraz o životě celé společnosti.

V hlavním sběru, který probíhá od září 2022 do července 2023, se naši tazatelé z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN obrací na tisíce domácností z několika stovek obcí po celé České republice. Pokud byla Vaše domácnost oslovena k účasti, prosíme o Vaši spolupráci – Vaše zkušenosti a názory jsou pro nás nenahraditelným zdrojem informací o životě v naší zemi. Každý z vás je důležitý!

 

KDE SE O NÁS PÍŠE

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2023   |   ÚIV   |   NPI ČR