PIAAC v médiích

Výzkumu PIAAC se jako významnému projektu dostává pravidelně pozornosti v médiích. K prvnímu cyklu šetření vyšla řada zpráv i rozhovorů s představiteli projektu, které informují veřejnost o průběhu šetření a jeho výsledcích. V počátcích sběru dat na podzim roku 2011 se zprávy soustřeďují na obsah a účel šetření i způsob sběru dat. Během jara roku 2012 přinášejí informace o dosavadním průběhu dotazování v domácnostech včetně zkušeností tazatelů. Na podzim 2013 pak představují důležitá zjištění vyplývající z mezinárodního srovnání a domácích analýz. Od roku 2020 se PIAAC opět dostává do širšího povědomí díky realizaci 2. cyklu v rámci projektu Upskilling.

V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých

23.05.2023 | Učitelské noviny | zpráva v tisku

V Učitelských novinách byla zveřejněna zpráva o průběhu sběru dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC, který končí 31. července 2023. Článek představuje cíle výzkumu a odkazuje na tiskovou zprávu Národního pedagogického institutu ČR, která byla vydána u příležitosti 3 500 realizovaných rozhovorů.

Soubory ke stažení:

Jsou Češi připraveni na moderní dobu?

13.09.2022 | Lidové noviny – Akademie | zpráva v tisku

V příloze Lidových novin Akademie vyšel stručný text informující o zahájení výzkumu PIAAC. Článek krátce představuje cíle a průběh druhého cyklu výzkumu.

Soubory ke stažení:

Česko se zapojí do mezinárodního výzkumu dovedností dospělých

06.09.2022 | Učitelské noviny | zpráva na webu / zpráva v tisku

V Učitelských novinách byla zveřejněna zpráva o zahájení hlavního sběru dat druhého cyklu výzkumu PIAAC. Článek obecně představuje výzkum PIAAC, uvádí podrobnosti týkající se průběhu sběru dat druhého cyklu a rámcově zmiňuje, jaké výsledky poskytl první cyklus.

Soubory ke stažení:

Odkazy a externí zdroje:

Skutečná priorita se pozná podle toho, kolik zdrojů jsem ochoten na onu „prioritu“ směřovat

11.10.2021 | platforma EPALE | rozhovor na webu

Miroslav Procházka, gestor projektu Upskilling, v rozhovoru pro platformu EPALE představil cíle tohoto projektu, a to zejména realizaci 2. cyklu PIAAC a posilování systémových prvků, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v České republice. Načrtl také možnou budoucnost dalšího vzdělávání.

Odkazy a externí zdroje:

Vzdělání je výnosná investice

11.02.2021 | Hospodářské noviny | zpráva na webu

Národní koordinátorka druhého cyklu PIAAC Michaela Kudrnáčová odpovídala na otázky ohledně dopadů vzdělání na jednotlivce i společnost. Článek Hospodářských novin se zabývá souvislostmi mezi dosaženým vzděláním a možnostmi uplatnění na trhu práce, výší příjmu i dalšími faktory.

Odkazy a externí zdroje:

Panelová diskuse: Jaká data o vzdělávání nám chybí, a proč

27.11.2020 | aktualne.cz | zpráva na webu

Národní koordinátorka druhého cyklu šetření PIAAC Michaela Kudrnáčová se zúčastnila konference o vzdělávání PREF 2020, která se konala 26. listopadu online formou. V panelu s názvem „Jaká data o vzdělávání nám chybí, a proč“ představovala účel šetření PIAAC a debatovala o dostupnosti a využívání dat z oblasti vzdělávání v České republice.

Odkazy a externí zdroje:

Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než před 20 lety

28.11.2013 | Deník | zpráva v tisku

Zpráva o trendech mezi absolventy vysokých škol čerpá z dat výzkumu PIAAC. Zmiňuje také problematiku ztráty kompetencí u žen během rodičovské dovolené a silný vliv statusu rodiny na dosažené vzdělání.

Soubory ke stažení:

Češky nad 32 let ztrácejí gramotnost rychleji než muži

10.10.2013 | novinky.cz | zpráva na webu

Zpráva seznamuje s jedním z klíčových poznatků vyplývajících z prvního cyklu výzkumu PIAAC, a to úbytkem dovedností mezi ženami nad 30 let.

Odkazy a externí zdroje:

Lépe počítáme. Čtení není žádná sláva

09.10.2013 | denik.cz | zpráva na webu

Zpráva krátce informuje o umístění České republiky v mezinárodním srovnání dovedností v prvním cyklu výzkumu PIAAC a seznamuje s domácími výsledky, zejména s rozdíly v dovednostech podle dosaženého vzdělání i mezi kraji. Přináší také rozhovor s vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Věrou Czesanou o dovednostech českých dospělých a doporučeních plynoucích z šetření PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Analýza: Češi nejsou hloupí, v počítání dokonce nadprůměrní

08.10.2013 | tyden.cz | zpráva na webu

Zpráva shrnuje základní výsledky mezinárodního srovnání dovedností dospělých v zemích účastnících se prvního cyklu výzkumu PIAAC a představuje vybraná zjištění o úrovni dovedností v různých skupinách populace.

Odkazy a externí zdroje:

OECD o dovednostech Čechů

08.10.2013 | Studio 24, Česká televize | zpráva v televizi

Zpráva ke zveřejnění výsledků prvního cyklu výzkumu PIAAC (ve zpravodajském pásmu od 10:50) informuje o postavení českých dospělých v mezinárodním žebříčku dovedností a dotýká se závěrů, které má šetření PIAAC pro českou vzdělávací politiku. Téma je ilustrováno reportáží o vzdělávání dospělých.

Odkazy a externí zdroje:

Češi jsou dobří v matematice, nezaostávají ani v informačních technologiích

08.10.2013 | novinky.cz | zpráva na webu

Stručné představení mezinárodního žebříčku dovedností sestaveného na základě dat z prvního cyklu výzkumu PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Češi počítají a čtou lépe než Němci i Rakušani, ukázalo srovnání

08.10.2013 | idnes.cz | zpráva na webu

Stručné představení mezinárodního žebříčku dovedností vyplývajícího z prvního cyklu výzkumu PIAAC je doplněno informací o výsledcích v krajích České republiky a o rozdílech mezi věkovými skupinami.

Odkazy a externí zdroje:

Výzkum gramotnosti dospělých – celoevropský projekt míří do závěrečné fáze

30.03.2012 | Hovory, Český rozhlas 6 | rozhlasový rozhovor

Rozhovor s národní koordinátorkou prvního cyklu výzkumu PIAAC, Janou Strakovou, a zástupkyní výzkumné agentury provádějící sběr dat, Janou Hamanovou, přináší podrobný vhled do kontextu, průběhu, obsahu a účelu výzkumu PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Dokážou Češi obstát v životě a na pracovním trhu?

17.02.2012 | Studio 24, Česká televize | televizní rozhovor

Zpráva vydaná v průběhu sběru dat prvního cyklu výzkumu PIAAC seznamuje s cíli šetření a přináší rozhovor s koordinátorkou sběru dat Petrou Holečkovou.

Odkazy a externí zdroje:

Rozhovor s koordinátorkou Mezinárodního výzkumu dospělých Janou Strakovou

07.02.2012 | Sama doma, Česká televize | televizní rozhovor

Národní koordinátorka prvního cyklu výzkumu PIAAC, Jana Straková, odpovídá v pořadu Sama doma na otázky o účelu a náplni výzkumu. Popisuje také, jak výzkum probíhá, jak byli vybráni jeho účastníci i o čem budou vypovídat jeho výsledky.

Odkazy a externí zdroje:

Jakému textu rozumíme a jakému ne odhalí výzkum

06.02.2012 | denik.cz | zpráva na webu

Zpráva vydaná během sběru dat v prvním cyklu výzkumu informuje o dosavadním průběhu dotazování a přináší i některé zkušenosti tazatelů.

Odkazy a externí zdroje:

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC

03.01.2012 | ucitelske-listy.cz | článek na webu

Článek podrobně seznamuje s výzkumech PIAAC, jeho východisky, obsahem, průběhem dotazování i využitím dat.

Odkazy a externí zdroje:

PIAAC v Televizní akademii

28.11.2011 | Televizní akademie, Česká televize | televizní rozhovor

Od pondělí 28. 11. do pátku 2. 12. 2011 měli diváci pořadu Televizní akademie možnost každý den zhlédnout rozhovor s jedním ze zástupců prvního cyklu výzkumu PIAAC. Národní koordinátorka Jana Straková krátce představuje výzkum PIAAC, jeho průběh a cíle i oblasti dovedností, kterými se zabývá. Vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT Jakub Stárek objasňuje, čím jsou údaje z výzkumu PIAAC pro ministerstvo školství výjimečné a jakým způsobem budou využity. Vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Věra Czesaná vysvětluje, jak výzkum PIAAC přispěje k dosavadním poznatkům o vzdělávání a dovednostech dospělých. Ředitelka výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová podrobně popisuje, jakým způsobem byli vybráni respondenti. Části vysílání se účastnila také tazatelka šetření, která hovoří o svých zkušenostech z oslovování domácností a dotazování.

Odkazy a externí zdroje:

Číst umíme. Ale rozumíme tomu?

30.09.2011 | Pražský deník | zpráva v tisku

Zpráva s přehlednou infografikou informuje o startu dotazování v prvním cyklu výzkumu PIAAC. Součástí infografiky jsou klíčové údaje o výzkumu včetně popisu zkoumaných dovedností.

Soubory ke stažení:

Mezinárodní výzkum otestuje dovednosti dospělých Čechů

13.09.2011 | novinky.cz | zpráva na webu

Zpráva o spuštění sběru dat v prvním cyklu výzkumu PIAAC stručně seznamuje s organizátory a cílem šetření i postupy dotazování respondentů.

Odkazy a externí zdroje:

Jana Straková o mezinárodním výzkumu dospělých

06.09.2011 | Studio 6, Česká televize | televizní rozhovor

Národní koordinátorka prvního cyklu šetření PIAAC, Jana Straková, představuje v pořadu Studio 6 výzkum PIAAC, důvody jeho konání i způsoby, jakým jsou v něm zjišťovány dovednosti. Mluví také o dalším vzdělávání dospělých jako možné oblasti využití poznatků z výzkumu PIAAC.

Odkazy a externí zdroje:

Umí Češi číst a počítat? Ověří to test, za který dostanou 500 korun

19.07.2011 | lidovky.cz | zpráva na webu

Zpráva krátce informuje o spuštění sběru dat v prvním cyklu výzkumu PIAAC, jeho cílích i formě, v jaké probíhá dotazování.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR