Konference

Výsledky prvního cyklu výzkumu PIAAC byly v České republice zveřejněny 8. října 2013, když OECD mezinárodní výsledky uvolnilo, a to na tiskové konferenci MŠMT. Následně byla uspořádána konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě, na níž byly podrobněji prezentovány provedené analýzy a představena národní závěrečná zpráva.

Na výsledky druhého cyklu PIAAC se můžeme těšit na konci roku 2024.

Proběhlé konference

Závěrečná konference projektu UpSkilling

07.11.2023  |  NPI ČR, online

Národní projektová manažerka PIAAC Michaela Röschová prezentovala v rámci Závěrečné konference projektu UpSkilling příspěvek týkající se realizace sběru dat v druhém cyklu výzkumu PIAAC. V rámci prezentace byly představeny cíle, obsah a zaměření výzkumu PIAAC, popsána jeho metodika i podrobnosti z průběhu sběru dat v druhém cyklu. Zároveň byl příspěvek zaměřen na představení výsledků z minulého cyklu výzkumu.

Předpoklady úspěchu v práci a v životě

27.11.2013  |  Hotel Duo, Praha

Zařazení: Konference k výsledkům prvního cyklu PIAAC

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky

Cílem konference bylo prezentovat základní poznatky z prvního cyklu výzkumu a představit národní výzkumnou zprávu. Konference se zaměřila jak na hlavní výsledky mezinárodního srovnání, tak na faktory ovlivňující úroveň kompetencí a dopady kompetencí na postavení na trhu práce v národním kontextu: „Dozvídáme se opakovaně, že v České republice existuje velmi silná závislost výsledků na vzdělání rodičů (…) Měli bychom vytvořit systém, který bude schopen maximálně zohledňovat potřeby, ale také potenciály každého žáka, který bude schopen efektivně kompenzovat handicapy, které si mladí lidé přinášejí z domova do školy, který bude nabízet pomoc tam, kde je potřeba, a který bude schopen nabízet stimuly všem dětem tak, aby se i nadané rozvíjely maximálně, jak mohou“ (Jana Straková).

Lidský kapitál a investice do vzdělání (16. ročník)

10.10.2013  |  VŠFS, Praha

Zařazení: Konference na VŠ finanční a správní

Výzkumu PIAAC byl po uvolnění výsledků věnován tematický blok Kompetence a vzdělanostní nerovnosti – hlavní výsledky z projektu OECD PIAAC. „Systém bychom měli změnit nejen proto, abychom ty slabší vytáhli výš, ale také abychom si nedělali iluze, že dokážeme zjistit dopředu, co chce trh práce. Než dokončí žák školu, může se trh práce změnit natolik, že se stane nezaměstnaným. Takže systém se musí změnit. Nehledě na to, že ty dostihové stáje, víceletá gymnázia a různé jiné elitní školy, skutečně odsávají ty nejlepší talenty, kteří pak dostávají tu nejlepší péči. Je jich ale poměrně málo, asi jen deset patnáct procent, a ten zbytek upadá. To si ve středu Evropy nemůžeme dovolit“ (Petr Matějů).

Tisková konference ke zveřejnění prvních výsledků

08.10.2013  |  MŠMT

U příležitosti oficiálního uvolnění výsledků z prvního cyklu výzkumu se na půdě MŠMT uskutečnila tisková konference s představením základních zjištění. V ČR se potvrdila silná závislost dovedností na rodinném zázemí, zmíněny byly také otazníky kolem slaďování rodinného a pracovního života.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR