FAQ

Čeho se výzkum PIAAC týká?

Tento výzkum je zaměřen na činnosti, jimž se lidé věnují ve svém každodenním životě (např. čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů), a na to, jaké mají vzdělání a jaké profese zastávají. Díky výzkumu se dozvíme, zda obyvatelé ČR ve věku 16-65 let mají dovednosti potřebné pro život v dnešním světě (např. vyhledávání a vyhodnocování informací, používání technologií), i jakým překážkám čelí v práci i mimo ni.

Kdo za výzkumem PIAAC stojí?

Jde o dosud nejkomplexnější mezinárodní výzkum tohoto druhu. Projekt je výsledkem spolupráce vlád zúčastněných států, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a konsorcia předních světových výzkumných institucí. Garantem realizace výzkumu v ČR je Národní pedagogický institut. Společnosti STEM/MARK a MEDIAN byly vybrány, aby provedly sběr dat. V létě a na podzim 2021 proběhla pilotáž, od září 2022 probíhá hlavní sběr dat.

Jak se budou výsledky využívat?

Tento výzkum poskytne pedagogům, politikům a výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o dovednostech a zkušenostech dospělých v České republice. Tyto informace jsou důležité pro zhodnocení současného školství a vzdělávací politiky. Pomohou k přípravě programů na rozvíjení dovedností, které dospělí potřebují, aby se uplatnili v dnešní digitální společnosti.

Které země jsou od výzkumu zapojeny?

Anglie (Spojené království), Austrálie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Flandry (Belgie), Francie, Chile, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

Vaše účast

Jak jste mě vybrali?

Vaše domácnost byla vybrána statistickou metodou náhodného výběru z veřejně dostupného registru adres Českého statistického úřadu. Díky této vědecké metodě není nutné dotazovat všechny obyvatele České republiky, všichni ale mají šanci, že budou do výzkumu vybráni. Počítač náhodně vybral několik tisíc domácností včetně té Vaší, žádnou z nich nemůžeme nahradit za jinou, protože by to zkreslilo výsledky výzkumu.

Proč bych se měl/a zúčastnit?

Na Vaší účasti opravdu záleží, protože ve výzkumu zastupujete tisíce dalších dospělých po celé zemi. Účast je dobrovolná; nicméně pokud se výzkumu nezúčastníte právě Vy, nemůžeme Vás v důsledku statistické metody výběru nahradit nikým jiným. I díky Vám tedy získáme přesný obraz o tom, kam jsme se jako Česká republika na poli vzdělání, dovedností a práce v posledních letech posunuli a kde jsou naše silné a slabé stránky ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi.

Proč nedotazujete někoho jiného?

Protože pak by došlo ke zkreslení výsledků. Každá domácnost byla do výzkumu náhodně vybrána a je velmi důležité, abychom dostali informace od každé osoby ve výběru. Aby byly výsledky výzkumu přesné, musí odrážet zkušenosti a názory všech částí společnosti – i těch, pro které je účast ve výzkumu náročnější kvůli časové vytíženosti, nebo těch, kdo mohou mít k výzkumům nedůvěru. Když získáme informace od dostatečného počtu nejrůznějších lidí, budou naše data a z nich plynoucí analýzy spolehlivější.

Musím odpovídat?

Vaše účast je dobrovolná, ale velice nám na ní záleží. Všechny Vaše odpovědi jsou důvěrné a budou se zpracovávat souhrnně a anonymně. Pokud byste přesto raději na konkrétní otázku ve výzkumu neodpovídal/a, nemusíte.

 

Průběh dotazování

Jak mě kontaktujete?

Navštíví Vás náš tazatel, aby s některým z členů Vaší domácnosti provedl rozhovor.

Jak tazatele poznám?

Tazatel, který Vás kontaktuje, bude mít s sebou průkazku se jménem a fotografií, bude vybaven dopisem pro Vás a materiály k výzkumu. Informace o tazateli bude možné si ověřit u kontaktní osoby zastupující realizátora výzkumu.

Kdy a kde se rozhovor uskuteční?

Na čase a místě, kde se rozhovor uskuteční, se s tazatelem společně dohodnete. Rozhovor nemusí proběhnout u Vás doma, ale klidně i někde venku nebo na veřejném místě, jako je kavárna nebo knihovna.

Jak bude dotazování probíhat?

V první části rozhovoru se budeme ptát na Vaše vzdělání, pracovní zkušenosti, míru užívání technologií a další informace. Druhá část je věnována simulaci řešení situací z běžného života. V rámci těchto aktivit můžete např. číst instrukce na příbalovém letáku léku, orientovat se v plánu letu na letišti nebo vyhledávat datum spotřeby vybrané potraviny na etiketě. K dokončení rozhovoru budou třeba asi dvě hodiny.

Jak dlouho bude dotazování trvat?

Dotazování zabere přibližně dvě hodiny. Respondenti, kteří se výzkumu zúčastnili v minulém cyklu (v letech 2011 až 2012), většinou hodnotili dotazování jako zajímavé a přínosné.

Je účast ve výzkumu finančně odměněna?

Ano, každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Ze všech účastníků výzkumu navíc budou náhodně vybráni respondenti, kteří obdrží hodnotné ceny.

Jak si mohu být jist/a, že jsou odpovědi důvěrné?

Jsme vázání legislativou o ochraně osobních údajů a Vaše odpovědi budeme považovat za přísně důvěrné. Každý, kdo na tomto výzkumu pracuje, podepsal prohlášení o důvěrnosti údajů a mlčenlivosti a musí se řídit etickými zásadami výzkumu. Vaše odpovědi nebudou nikdy spojovány s Vaším jménem a výsledky budou analyzovány hromadně za všechny respondenty.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR