Semináře

Příklady, jak lze výsledky výzkumu PIAAC a s ním spojené koncepty zapojit do výuky v rámci povinného vzdělávání, byly představeny na seminářích. PIAAC nebyl koncipován jako prosté porovnávání zemí, ale poskytuje zpětnou vazbu pro vzdělávací politiku včetně impulsů pro praxi ve školách.

Proběhlé semináře

Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce

05.06.2014  |  Americké centrum, Praha

Na semináři byly prezentovány výsledky výzkumu PIAAC i zkušenosti, jak lze informační technologie zapojit do výuky a rozvíjet informační dovednosti. Seminář uvedla Andrea Semancová (Fulbrightova komise). „Technologie ovládají svět a stále více se jejich přítomnost zvětšuje. Růst se děje typicky exponenciálně (…). Dostáváme se do oblasti, kde internet a technologie pronikají úplně všude“ (Bořivoj Brdička).

Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů

05.05.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Cílem semináře bylo zamyšlení nad tím, zda by měli středoškolští učitelé kultivovat občanské ctnosti svých studentů a jaké nástroje k tomu mohou používat. Dalším tématem bylo, jak se mohou a mají do výchovy a vzdělávání promítnout osobní přesvědčení a hodnoty pedagogů. „Distance vůči zaujímání jakéhokoli postoje je, řekl bych, součástí něčeho, co bychom mohli nazvat naší historickou kulturou. Pak se mi také zdá, že situaci českého školství dost ovlivňuje zkušenost s komunistickou ideologií. Představa, že když jsme se po roce 1989 zbavili té ideologizace společenskovědních předmětů, jako byla literatura, občanka, dějepis, tak (…) stačí odstranit ideologii, a máme nezaujatou, korektní verzi. (…) Znalosti se hodnotí snadno, ale „hodnocení“ se hodnotí obtížněji…“ (Kamil Činátl).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR