Obsah a cíle výzkumu

V současné době dochází ve světě k velkému množství změn, společnosti stojí před různými typy problémů a výzev, zároveň je svět stále propojenější. Mění se způsoby, jak a kde lidé pracují, jak komunikují, jak cestují, jak nakupují a jak tráví volný čas. Vývoj pracovního trhu je velmi dynamický a jeho požadavky jsou stále komplexnější. Moderní technologie prostupují všechny oblasti života a jejich ovládání se stává běžnou součástí vzrůstajícího počtu profesí.

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) na tuto situaci reaguje. Zaměřuje se na klíčové dovednosti dospělé populace (16–65 let) potřebné pro úspěch a uplatnění na trhu práce i v občanském a osobním životě. Výzkum se nesoustředí na školní znalosti a dovednosti (tj. co se lidé učí, respektive učili ve škole), ale na komplexní dovednosti potřebné pro zvládání každodenních životních situací. Tyto dovednosti jsou rozděleny do tří oblastí: čtenářská gramotnost, numerická gramotnost a řešení problémů. Uplatňují se, když přicházíme do kontaktu s nejrůznějšími typy psaných informací (ať už textovými, nebo číselnými) a potřebujeme je vyhodnotit nebo aplikovat.

Tyto oblasti dovedností byly pro výzkum zvoleny ze tří hlavních důvodů:
1) jsou klíčové pro uplatnění na trhu práce a zapojení do společenského i občanského života
2) jsou přenositelné, tzn. využitelné a podstatné pro velkou řadu pracovních i společenských situací
3) je možné si je osvojit a zlepšovat, a proto jsou ovlivnitelné veřejnými politikami

Výzkum se současně soustředí na pochopení faktorů, které souvisí se získáváním, udržováním a ztrátou těchto dovedností v průběhu života. Vedle přímého hodnocení kognitivních dovedností je proto jeho součástí dotazníkové šetření zjišťující informace o počátečním a dalším vzdělávání respondentů, zkušenostech na trhu práce a využívání rozmanitých dovedností v situacích běžného života i zaměstnání. Dotazníkové šetření tak umožňuje rozšířit škálu zjišťovaných dovedností také o dovednosti sociální, emoční, komunikační a organizační.

Co je cílem výzkumu PIAAC?

  • Zjistit úroveň kognitivních dovedností dospělých (16–65 let) v jednotlivých členských (a partnerských) státech OECD.
  • Zhodnotit souvislost mezi úrovní kognitivních dovedností a socioekonomickými a dalšími charakteristikami na úrovni jednotlivců i států.
  • Poskytnout data využitelná pro hodnocení vzdělávacích systémů a veřejných politik.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR