Proč se zapojit?

Možná jste právě našli ve schránce dopis s prosbou o zapojení Vaší domácnosti do mezinárodního výzkumu PIAAC a váháte, zda pozvání přijmout. V tomto textu bychom Vám rádi představili, v čem je PIAAC unikátní, a shrnuli důvody, proč do toho jít s námi.

Výzkum PIAAC je výjimečný.

Výzkum PIAAC je mezinárodní výzkum dospělých, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se jej účastní spolu s více než 30 dalšími zeměmi, jako je USA, Kanada, Francie, Německo, Polsko, Austrálie nebo Jižní Korea. Díky zapojení jednotlivých států může výzkum pomoci zodpovědět otázku, jak si Česká republika stojí v současném světě v mezinárodní konkurenci. Výsledky výzkumu pomohou odhalit, v čem jsou naše silné stránky a naopak kde jsou slabá místa. Výzkum se opakuje každých deset let, což umožňuje zachytit celkový vývoj i změny v čase.

Výzkum může pomoci všem.

Výzkum se zaměřuje na různé oblasti života v dnešním světě. Zjišťuje, jaké dovednosti využíváme v pracovním, ale i osobním životě, nakolik umíme vyhledávat a uplatňovat informace, jak dobře jsme schopni používat moderní informační technologie, které jsou stále běžnější součástí našich životů. Výzkum také sleduje, jaké máme vzdělání, pracovní zkušenosti, jestli se vzděláváme v práci i ve volném čase. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu našemu vzdělávacímu systému a budou využity při posuzování opatření v oblasti vzdělávání a školství. Díky Vašim odpovědím můžeme zjistit, zda je Česká republika připravena na výzvy současné doby a co případně musíme ve vzdělávání změnit, abychom byli lépe schopni reagovat na změny na trhu práce.

Na Vašich odpovědích opravdu záleží.

Je potřeba, aby byly ve výzkumu zastoupeny všechny názory a zkušenosti jednotlivců v České republice. Výzkum se zaměřuje na dospělé ve věku 16-65 let. Situace jednotlivých lidí může být velmi různá. Jinak se na dnešní dobu a její problémy a výzvy dívá student, jinak důchodce, zaměstnanec, podnikatel nebo rodič malých dětí. Pro výzkum jsou podstatné názory všech.

Jste pro výzkum nenahraditelní.

Do výzkumu byly náhodně vybrány tisíce domácností v České republice. Pokud jste byli požádáni o zapojení do výzkumu, nemůžeme Vás ve vzorku respondentů jednoduše nahradit. Když se výzkumu zúčastnit odmítnete, není možné oslovit někoho jiného s podobnými charakteristikami, protože by pak byly výsledky nepřesné. Vaše neúčast ve výzkumu způsobí, že Vaše názory a zkušenosti nebudou reprezentovány a dojde ke zkreslení výsledků. Každý respondent a jeho názory a zkušenosti jsou pro nás cenným zdrojem informací.

Účast na výzkumu je bezpečná.

Tazatelé z výzkumných agentur MEDIAN a STEM/MARK, kteří  budou respondenty kvůli výzkumu kontaktovat, budou mít s sebou průkazku se jménem a fotografií, budou vybaveni dopisem pro Vás a materiály k výzkumu. Konkrétního tazatele si také můžete telefonicky ověřit. Na čase a místě, kde se rozhovor uskuteční, se domluvíte přímo s tazatelem. Rozhovor se nemusí odehrávat u Vás doma, naopak může proběhnout třeba někde venku, v kavárně nebo v knihovně. Všechny informace a údaje, které tazateli během rozhovoru sdělíte, jsou důvěrné a budou zpracovány anonymně.

Finančně Vám vynahradíme čas, který výzkumu věnujete.

Celý rozhovor Vám zabere přibližně dvě hodiny času. Velice si vážíme Vaší pomoci a chceme Vám vynahradit úsilí a čas, který do výzkumu vložíte. Za dokončený rozhovor dostane každý respondent finanční odměnu 800 Kč. Pokud budete chtít, můžete také částku věnovat jako dar na charitativní účely.

Zúčastněte se s námi, každý z vás je důležitý.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR