Přednášky a prezentace

S výzkumy OECD i dalšími daty zaměřenými na výsledky vzdělávání pracují v jednotlivých zemích nejen aktéři vzdělávací politiky, ale i akademici. Velkou pozornost jim vedle sociologů se zaměřením na sociální stratifikaci a sociologii vzdělávání věnují také ekonomové. V České republice pořádá přednášky světových ekonomů např. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR.

Proběhlé přednášky

Knowledge Capital of Nations

07.06.2016  |  IDEA, CERGE-EI, Praha

Profesor ekonomie Ludger Woesmann na přednášce promluvil o vztahu mezi výsledky ve vzdělávání a ekonomickou prosperitou, o politikách podporujících akontabilitu škol a o roli odborného vzdělávání. Ve svých analýzách využívá dostupná relevantní data včetně dat z výzkumů kompetencí PISA a PIAAC. Přiklání se k interpretaci, že na dlouhodobou prosperitu mají vliv právě výsledky ve vzdělávání, a to jak na individuální úrovni, tak zejména na úrovni dané země. „Velká otázka je, co je příčinou čeho (…) Efekt na ekonomický růst mají vedle výsledků testů také instituce (…)“ (Ludger Woessmann).

Základní informace k výzkumu PIAAC a k realizaci 1. cyklu šetření

 |  DZS, Praha (2012–2013)

Tým prvního cyklu výzkumu PIAAC připravil shrnutí, z čeho toto šetření historicky a metodologicky vychází, co je jeho cílem a jaké má parametry. Zatímco výzkumy žákovské populace lze organizovat přímo ve školách, pro výzkumy dospělých musí realizátoři získat nejen odbornou veřejnost, ale celou zemi. Výzkum v kostce představují dvě prezentace, v nichž je shrnuta nejen věcná stránka projektu PIAAC, ale přehledně je prezentován i způsob, jakým je projekt komunikován potenciálním respondentům. „Svět se velice rychle vyvíjí a systém vzdělávání nemůže pokulhávat za celkovým rozvojem společnosti, proto je důležité pravidelně zjišťovat úroveň vzdělanosti“ (Jana Roithová).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2020   |   ÚIV   |   NPI ČR