PIAAC online pro využití nebo inspiraci

19.02.2021  |  EAAL, online

V rámci jednání expertní skupiny projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých byla představena aplikace PIAAC online vyvinutá v rámci 1.  cyklu šetření PIAAC. Aplikace umožňuje nejen individuální posouzení silných a slabých stránek v oblasti čtenářské a numerické gramotnosti, ale obsahuje i další nástroje jako modul kariérních zájmů a cílů nebo modul subjektivní pohody a zdraví. Může tak pomoci nejen se směřováním profesní dráhy, ale i s výběrem vhodného školení nebo úpravy životního stylu.
Příspěvek si kladl za cíl představit jak rozhraní aplikace, tak možnosti jejího většího využití v českém prostředí.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR