PIAAC ve světě

Mezinárodní výzkum PIAAC je organizován v desetiletých cyklech, aby umožnil porovnání zemí jak mezi sebou, tak v čase. Cílem OECD je, aby se do projektu PIAAC zapojilo co nejvíce zemí, pro které je výzkum užitečný a které splní podmínky účasti.

První cyklus projektu PIAAC se pro velký zájem nejen členských zemí OECD uskutečnil ve třech vlnách v letech 2011–2017 a zapojilo se do něj celkem 39 států/ekonomik. Ve všech vlnách prvního cyklu byla použita stejná metodologie výzkumu a stejné výzkumné instrumenty pro porovnatelnost výsledků. První vlny prvního cyklu v letech 2011–2012 se zúčastnily zejména členské země OECD včetně České republiky. Následující dvě vlny v letech 2014–2015 a v roce 2017 umožnily zapojení dalších zemí (např. Indonésie, Kazachstánu nebo Peru).

V roce 2018 se rozeběhly přípravy druhého cyklu, pro nějž byly zrevidovány výzkumné instrumenty. Sběr dat v rámci druhého cyklu probíhá v období od září 2022 do června 2023. Druhého cyklu se s výjimkou Chorvatska, Lotyšska, Portugalska a Švýcarska účastní země, které se už zapojily do prvního cyklu.

Souhrnné zprávy za všechny země připravuje OECD. Jednotlivé země se různí v tom, jak s daty a výstupy projektu dále pracují s ohledem na potřeby jejich vzdělávacího systému a jak je zasazují do dalších informací, které shromažďují a které mají k dispozici.

PIAAC 2. cyklus (2018–2023)

Anglie (Spojené království), Austrálie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Flandry (Belgie), Francie, Chile, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

PIAAC 1. cyklus (2008–2017)

1. vlna (2011–2012)
Anglie a Severní Irsko (Spojené království), Austrálie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Flandry (Belgie), Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko

Další vlny 1. cyklu
2. vlna (2014–2015): Chile, Indonésie, Izrael, Litva, Nový Zéland, Řecko, Singapur, Slovinsko, Turecko

3. vlna (2017): Ekvádor, Kazachstán, Maďarsko, Mexiko, Peru, Spojené státy americké

Odkazy na vybrané realizátory výzkumu PIAAC:

Finsko: Finnish Institute for Educational Research
Kanada: Statistics Canada
Německo: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Nový Zéland: Education Counts
Slovensko: Národný inštitút vzdelávania a mládeže / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
USA: Institute of Education Sciences

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2023   |   ÚIV   |   NPI ČR