Co nám epidemie říká o významu celoživotního učení

08.12.2020  |  AIVD, online

Národní koordinátorka druhého cyklu šetření PIAAC vystoupila na výroční konferenci Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD), která se pod názvem Poučení z krizového vývoje ve vzdělávání dospělých zaměřila na situaci v oblasti dalšího vzdělávání v době epidemie koronaviru. Cílem příspěvku bylo upozornit na klíčové trendy na českém pracovním trhu a pracovištích, které přinesla epidemie koronaviru, a zamyslet se, jaké mají tyto trendy důsledky pro význam celoživotního učení. Ve své druhé části se prezentace věnovala obecným problémům dalšího vzdělávání v České republice a představila šetření PIAAC jako iniciativu OECD, která se soustředí na roli všeobecných dovedností v životech lidí.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR