PIAAC: Dovednosti dospělých v Česku

06.10.2021  |  DZS, Praha

Petra Holečková, členka realizačního týmu 2. cyklu PIAAC, která se podílela rovněž na 1. cyklu projektu, na kulatém stole EPALE představila šetření PIAAC a jeho přínos pro diskusi ohledně potřebných dovedností a odstraňování bariér v přístupu k dalšímu vzdělávání.
Kulatý stůl EPALE byl věnován různým vzdělávacím programům a iniciativám, které podporují znevýhodněné skupiny, posilují rovné příležitosti a rozvíjejí inkluzivní vzdělávání. Byly představeny také výstupy Štátného inštitútu odborného vzdelávania, zejména Strategie celoživotního vzdělávání a poradenství 2021–2030 a projekt BLUESS.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR