Základní informace k výzkumu PIAAC a k realizaci 1. cyklu šetření

 |  Dům zahraniční spolupráce, Praha (2012–2013)

Tým prvního cyklu výzkumu PIAAC připravil shrnutí, z čeho toto šetření historicky a metodologicky vychází, co je jeho cílem a jaké má parametry. Zatímco výzkumy žákovské populace lze organizovat přímo ve školách, pro výzkumy dospělých musí realizátoři získat nejen odbornou veřejnost, ale celou zemi.  Výzkum v kostce představují dvě prezentace, v nichž je shrnuta nejen věcná stránka projektu PIAAC, ale přehledně je prezentován i způsob, jakým je projekt komunikován potenciálním respondentům. „Svět se velice rychle vyvíjí a systém vzdělávání nemůže pokulhávat za celkovým rozvojem společnosti, proto je důležité pravidelně zjišťovat úroveň vzdělanosti“ (Jana Roithová).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR