Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů

05.05.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Cílem semináře bylo zamyšlení nad tím, zda by měli středoškolští učitelé kultivovat občanské ctnosti svých studentů a jaké nástroje k tomu mohou používat. Dalším tématem bylo, jak se mohou a mají do výchovy a vzdělávání promítnout osobní přesvědčení a hodnoty pedagogů. „Distance vůči zaujímání jakéhokoli postoje je, řekl bych, součástí něčeho, co bychom mohli nazvat naší historickou kulturou. Pak se mi také zdá, že situaci českého školství dost ovlivňuje zkušenost s komunistickou ideologií. Představa, že když jsme se po roce 1989 zbavili té ideologizace společenskovědních předmětů, jako byla literatura, občanka, dějepis, tak (…) stačí odstranit ideologii, a máme nezaujatou, korektní verzi. (…) Znalosti se hodnotí snadno, ale „hodnocení“ se hodnotí obtížněji…“ (Kamil Činátl).

 

Fotogalerie:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR