Předpoklady úspěchu v práci a v životě

27.11.2013  |  Hotel Duo, Praha

Zařazení: Konference k výsledkům prvního cyklu PIAAC

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky

Cílem konference bylo prezentovat základní poznatky z prvního cyklu výzkumu a představit národní výzkumnou zprávu. Konference se zaměřila jak na hlavní výsledky mezinárodního srovnání, tak na faktory ovlivňující úroveň kompetencí a dopady kompetencí na postavení na trhu práce v národním kontextu: „Dozvídáme se opakovaně, že v České republice existuje velmi silná závislost výsledků na vzdělání rodičů (…) Měli bychom vytvořit systém, který bude schopen maximálně zohledňovat potřeby, ale také potenciály každého žáka, který bude schopen efektivně kompenzovat handicapy, které si mladí lidé přinášejí z domova do školy, který bude nabízet pomoc tam, kde je potřeba, a který bude schopen nabízet stimuly všem dětem tak, aby se i nadané rozvíjely maximálně, jak mohou“ (Jana Straková).

Úvodní blok

Panel I – Faktory ovlivňující úroveň kompetencí a panel II – Dopady kompetencí na postavení na trhu práce

Soubory ke stažení:

Odkazy a externí zdroje:

Video:

Fotogalerie:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR