Tisková zpráva: Jak jsme na tom? V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých

15.05.2023

V České republice probíhá od 1. září 2022 do 31. července 2023 mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem tohoto unikátního výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí lidé ve věku 1665 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě. Díky výzkumu zjistíme, kde jsou naše silné a slabé stránky v porovnání s jinými státy. Můžeme také upravit vzdělávací systém, aby byl prostupnější, umožňoval celoživotní učení a připravoval na svět, ve kterém je potřeba i několikrát za život změnit profesi.

Výzkum PIAAC (z anglického Programme for International Assessment of Adult Competencies) připravila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se ho více než tři desítky zemí z celého světa. Cílem je zjistit, jak jsou dospělí v jednotlivých zemích vybaveni dovednostmi pro uplatnění na trhu práce i v situacích každodenního života – vyhledávání informací, orientace v textu, práce s čísly či grafy.

Výzkum PIAAC se opakuje každých deset let, v letech 2022 až 2023 probíhá podruhé. Druhý cyklus výzkumu PIAAC je v České republice realizován Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Sběr dat zajišťují výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN prostřednictvím vyškolených tazatelů v domácnostech po celé České republice.

Čeští dospělí dosáhli v prvním cyklu výzkumu (2011–2012) průměrných až lehce nadprůměrných výsledků. Probíhající druhý cyklus ukáže, jak se Česká republika umisťuje ve srovnání s jinými zeměmi a zda se dovednosti českých dospělých za posledních 10 let změnily. Výsledky také pomohou zjistit, které skupiny obyvatel jsou více ohrožené nízkými dovednostmi.

Tazatelé výzkumu PIAAC od září oslovili tisíce domácností po celé České republice s prosbou o účast. Domácnosti byly do výzkumu předem náhodně vybrány z veřejně dostupného Registru sčítacích obvodů a budov (RSO) Českého statistického úřadu tak, aby byly výsledky reprezentativní za celou Českou republiku a porovnatelné s ostatními zúčastněnými zeměmi.

Do 15. května se do výzkumu zapojilo 3 500 dospělých ve věku od 16 do 65 let. Cílem je do konce července 2023 dotázat celkem 5 000 respondentů. „Máme před sebou poslední dva měsíce sběru dat. Pokud jste byli osloveni tazatelem kvůli účasti ve výzkumu, zapojte se! Díky Vám budeme moci poskládat reálný a dostatečně pestrý obrázek o naší společnosti,“ vyzývá k účasti koordinátorka výzkumu Michaela Rӧschová z Národního pedagogického institutu ČR. A dodává za celý výzkumný tým: Velice si vážíme ochoty respondentů věnovat nám svůj čas, děkujeme všem za účast. Zkušenosti a názory všech jsou důležité, na každém respondentovi nám opravdu záleží“.

 

Více informací:

Webové stránky výzkumu PIAAC v ČR: piaac.cz

Webové stránky OECD věnované výzkumu na mezinárodní úrovni: oecd.org/skills/piaac/

 

Analýzy a dokumenty:

Mezinárodní publikace OECD: oecd.org/skills/piaac/publications/

Národní zpráva z 1. cyklu PIAAC a další zdroje: piaac.cz/vystupy-piaac/publikace/

 

Kontakt pro média:

Michaela Rӧschová, národní koordinátorka výzkumu PIAAC, michaela.roschova@npi.cz

 

Výzkum PIAAC realizuje Národní pedagogický institut ČR v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Více informací: www.npi.cz

Soubory ke stažení:

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR