Metodologický workshop PIAAC v Bratislavě

04.05.2023
Ve dnech 2.–3. května 2023 proběhl v Bratislavě metodologický seminář ke sběru a zpracování dat ve 2. cyklu výzkumu PIAAC. Cílem setkání bylo sdílet aktuální informace a zkušenosti z průběhu sběru dat v České republice a Slovenské republice. Byly sdíleny a diskutovány příklady dobré praxe a rizika spojené s finální fází sběru dat i následným zpracováním dat. Děkujeme slovenskému týmu za pozvání a za skvělou spolupráci!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR