Ukončení pilotáže

01.11.2021

V pátek 29. října 2021 byla ukončena pilotáž výzkumu PIAAC. Pilotáže výzkumu se zúčastnilo 947 respondentů. Děkujeme všem respondentům, názory a zkušenosti každého z Vás jsou pro výzkum nenahraditelné.

Velké poděkování také patří všem tazatelům výzkumných agentur Median a STEM/MARK, kteří se na sběru dat podíleli. Velice si vážíme spolupráce s Vámi a těšíme se na další pokračování v rámci hlavního sběru výzkumu!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR