PF 2023

09.12.2022

Celý tým PIAAC přeje klidný advent a veselé Vánoce! Děkujeme všem tazatelům za jejich práci a respondentům za účast ve výzkumu.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR