Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých

25.10.2021

Byl zveřejněn záznam z kulatého stolu na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých, na němž Petra Holečková představila 2. cyklus výzkumu PIAAC i vybraná zjištění ohledně vzdělávání a dovedností dospělých.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR