Projekt EAAL podporuje základní dovednosti dospělých

12.04.2023

Cestou, jak reagovat na společenské změny, je rozšiřování a zkvalitňování vzdělávacích příležitostí. Projekt Evropská agenda pro učení dospělých (EAAL) propojuje aktéry na poli vzdělávání a učení dospělých, sdílí příklady dobré praxe a propaguje celoživotní učení. Průběžně také zveřejňuje materiály zaměřené na podporu a rozvíjení základních dovedností dospělých. Jak jsou základní dovednosti užitečné pro život, představuje EAAL v sadě letáků.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR