Výzkumu PIAAC se zúčastnilo prvních 500 respondentů

11.11.2022

Mezinárodního výzkumu PIAAC se zúčastnilo prvních 500 respondentů. Tímto děkujeme všem respondentům za ochotu a za účast. Projektový tým také velice děkuje všem tazatelům z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN, kteří se podílejí na sběru dat.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR