Začíná pilotní výzkum 2. cyklu PIAAC

23.07.2021

Sběr dat realizují výzkumné agentury STEM/MARK a MEDIAN. Dotazování v domácnostech probíhá od 24. 7. do 29. 10. 2021. Bližší informace k průběhu výzkumu jsou v sekci Pro respondenty. Obce, ve kterých naši tazatelé aktuálně dotazují, najdete v části Kde dotazujeme.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR