Poděkování tazatelům výzkumu PIAAC

23.08.2023

Na sběru dat v Mezinárodním výzkumu dospělých PIAAC spolupracovalo celkem 128 tazatelů a tazatelek z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN. Děkujeme všem za čas a energii, kterou vložili do projektu!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR