Výzkum PIAAC v České republice má nový web

02.11.2020

Dne 2. listopadu 2020 byl spuštěn nový web Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC pro Českou republiku. Navazuje na původní stránky šetření PIAAC fungující od roku 2009, které se vztahovaly k prvnímu cyklu šetření a k návazným národním výzkumům. Nový web propojuje tento původní obsah s informacemi k druhému cyklu šetření PIAAC, který probíhá v letech 2020–2023.

Web je určen jak pro zájemce o šetření PIAAC z řad odborné i širší veřejnosti, tak pro respondenty a tazatele. Seznamuje s obsahem a cíli mezinárodního projektu PIAAC a uvádí jeho české výstupy včetně pořádaných akcí a ohlasů v médiích. Zájemce o data odkazuje na klíčové dokumenty a zdroje ke stažení. Se začátkem pilotního sběru dat na jaře 2021 budou doplněny také informace o průběhu dotazování.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR