Prvních 500 rozhovorů v pilotním sběru

21.09.2021

V pilotním sběru dat bylo sebráno již více jak 500 rozhovorů! Velice děkujeme všem respondentům, kteří se šetření již zúčastnili. Zajímají nás názory a zkušenosti všech, každý respondent je důležitý!

Zároveň velice děkujeme všem tazatelům výzkumných agentur Median a STEM/MARK za jejich práci. Vážíme si spolupráce s Vámi!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR