Publikace Konceptuálních rámců pro 2. cyklus PIAAC

18.05.2021

V květnu 2021 OECD publikovalo dokument „The Assessment Frameworks for Cycle 2 of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies“, který představuje konceptuální rámce 2. cyklu výzkumu PIAAC. Jsou v něm podrobně popsána teoretická východiska pro oblasti výzkumu: čtenářská gramotnost, numerická gramotnost a řešení problémů.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR