Výzkumu PIAAC se zúčastnila již polovina respondentů

03.04.2023

Do výzkumu PIAAC se zapojilo již 2 500 respondentů. Děkujeme všem tazatelům/tazatelkám z výzkumných agentur STEM/MARK a MEDIAN i všem ostatním, kteří se na projektu PIAAC podílí. Největší díky ale patří všem respondentům, kteří se šetření již zúčastnili. Pokud jste byli osloveni a požádáni k účasti na výzkumu, pojďte do toho s námi!

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR