Vyšla nová studie Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice

02.12.2020

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR ukazuje, že snížení podílu patnáctiletých žáků s nedostatečnou funkční gramotností má potenciál zvýšit tempo dlouhodobého růstu české ekonomiky. Podle autorů studie by větší podpora slabších žáků vedla k růstu produktivity práce a veřejnému rozpočtu by přispěla i nepřímo, například nižšími náklady na zdravotní péči a na sociální dávky. Opatření zacílená na žáky s nízkou funkční gramotností by pomohla zvýšit kvalitu jejich života, například šance na dosažení vyššího vzdělání, uplatnění na trhu práce, a přispěla k jejich plnohodnotnějšímu zapojení do společenského života.

V České republice vykazuje dlouhodobě nedostatečnou funkční gramotnost přibližně pětina patnáctiletých žáků (ve Finsku 14 %). Navíc český vzdělávací systém již v rámci povinného základního vzdělávání velmi intenzivně rozřazuje žáky do různých typů škol na základě jejich průběžných výsledků, což dále prohlubuje vzdělanostní a následně i socioekonomické nerovnosti. Ve studii byla použita data z mezinárodního šetření PISA 2018, které stejně jako výzkum PIAAC pořádá OECD.

Odkazy a externí zdroje:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR