2000 respondentů ve výzkumu PIAAC

13.03.2023

Ve výzkumu PIAAC bylo dotázáno již 2000 respondentů. Děkujeme všem zúčastněným za jejich čas i ochotu.

Děkujeme také všem tazatelům a tazatelkám, kteří se na projektu podílejí.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR