AktuálněNové studie využívající PIAAC

Odkazy na nové studie z ČR i ze zahraničí, které se opírají o výsledky PIAAC, byly přidány do sekcí Publikace a odborné zprávy a Národní výzkum.

2. mezinárodní konference PIAAC 2015

23. - 24. listopadu 2015 se v holandském Haarlemu uskuteční 2. mezinárodní konference PIAAC 2015. Cílem konference je prezentovat využití dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na oficiálních stránkách konference zde.

Spuštění online testu Vzdělávání a dovednosti online se blíží!

Zájemci se mohou přihlašovat na testování či tematické workshopy zaměřené na jednotlivé moduly testu prostřednictvím stránek projektu. Čekáme pouze na zaslání autorizačních kódů. Sledujte aktuality na www.piaac.cz či na Facebooku.

Sběr dat pro následný výzkum začal!

V souvislosti se spuštěním sběru dat pro následný národní výzkum jsme pro Vás do sekce NÁRODNÍ VÝZKUM a Pro respondenty doplnili upřesňující informace a podrobnosti o jeho realizaci.

Projekt Kompetence II pokračuje!

I přes ukončení výzkumu PIAAC, který byl nedílnou a podstatnou součástí individuálního projektu národního „Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a prezentace jeho výsledků – Kompetence II“ reg.č. CZ.1.07/4.3.00/06.0022 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt Kompetence II nekončí. Ba právě naopak.

Od července 2015 plánuje MŠMT ve spolupráci se zástupci OECD spustit elektronický portál Vzdělávání a dovednosti online. Na tomto portálu si budou moci zájemci vyzkoušet své dovednosti v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti či dovednosti řešit problémy v oblasti ICT dovedností a to vše v mezinárodním srovnání. Uchazečům o zaměstnání bude v rámci tohoto portálu umožněno zjistit své pracovní a osobní preference a tím určit oblasti trhu práce, na které by se měli při hledání zaměstnání zaměřit. Prvních 200 zájemců bude mít (při splnění registračních podmínek) testování na portálu Vzdělávání a dovednosti online zdarma!

Nové aktuality budou zveřejněny v průběhu června a července na stránkách projektu www.piaac.cz nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz.

Následný národní výzkum

Na jaře 2015 proběhne v České republice výzkum navazující na mezinárodní šetření PIAAC.

Ukončení výzkumu PIAAC

30. 6. 2014 byl výzkum PIAAC oficiálně ukončen. Děkujeme všem účastníkům výzkumu, spolupracovníkům i všem fanouškům. Věříme, že výzkum přinesl zajímavé a důležité informace jak pro vzdělávací politiku v České republice, tak pro odbornou i laickou veřejnost. Web zůstává dále v provozu pod správou Domu zahraniční spolupráce.

Videozáznamy ze semináře

K fotografiím a prezentaci ze semináře Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce byly přidány videozáznamy a zbylé prezentace. Vše si můžete prohlédnout zde.

Prezentace a fotografie ze semináře

Zde si můžete prohlédnout prezentaci a fotografie ze semináře Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce. Seminář se uskutečnil 5.6.2014 v Americkém centru v Praze.

Transitions Online

Zde naleznete článek uveřejněný v online časopise Transition.

Prezentace a fotografie z workshopu

Zde si můžete prohlédnout prezentace a fotografie z workshopu Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC? Workshop se uskutečnil 4.6.2014 v Praze.

Dovednosti české populace v prostředí informačních technologií

Zpráva, jejíž autoři jsou Lucie Kelblová a Zdeněk Modráček, je tematickou analýzou dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Zprávu naleznete zde.

Videozáznam a prezentace z workshopu

Zde můžete shlédnout videozáznam a prezentace z workshopu PIAAC International Database Training, který se uskutečnil 13.-15.5.2014 v Praze.

Fotografie ze semináře Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů

Zde si můžete prohlédnout fotografie ze semináře Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů.

Statistika a My

Zde naleznete článek uveřejněný v květnovém čísle časopise Českého statistického úřadu Statistika&My.

Videozáznam a prezentace ze semináře

Zde můžete shlédnout videozáznam semináře Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů včetně prezentací jednotlivých řečníků.

365+1 baví děti v nemocnicích

Elektronický soubor úloh podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti krátí čas hospitalizovaným dětem. Děkujeme sdružení Loutky v nemocnici za pomoc při distribuci a dětem přejeme brzké uzdravení.
Více v následujícím textu:

"Vážení přátelé,
děkujeme za sponzorský dar CD s elektronickým souborem úloh pro rozvoj funkční gramotnosti pro celý rok, který jsme od vás dostali. Jako občanský spolek Loutky v nemocnici chodíme pravidelně 4x týdně za dětmi po nemocnicích a hrajeme jim písničky a loutková představení, abychom jim zpestřili jejich pobyt v nemocnici a na chvilku jim pomohli zapomenout na momentální nelehkou situaci, kterou musejí prožívat. Navštěvujeme děti od 1 roku do 18 let na nejrůznějších odděleních, jak v Praze (Bulovka, Motol, Thomayerova nemocnice, psychiatrická léčebna Bohnice, nemocnice na Vinohradech, nemocnice na Karlově náměstí) tak v nemocnicích v městech po celé republice (Teplice, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň...). Vždy máme radost, když na závěr našeho vystoupení můžeme dětem zanechat nějaké maličkosti jako dárek na pokoji. Díky vám se k nim tak dostane jak zábava, tak i poučení. Vzhledem k tomu, že děti mají v nemocnici často umožněn přístup k počítačí, mohou CD využít.
Marka Míková
Loutky v nemocnici"

Pozvánka na červnový seminář

V červnu se uskuteční seminář Informační dovednosti dospělých a jejich rozvoj ve výuce. Více informací naleznete zde.

Seminář Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů: zkušenosti amerických a českých pedagogů

Ve spolupráci s velvyslanectvím Spojených států amerických, Fulbrigtovou komisí, Americkým centrem a EDUin připravujeme seminář Kultivování občanských ctností u středoškolských studentů: zkušenosti amerických a českých pedagogů.

Seminář se koná 5. 5. 2014 od 13.00 do 16.30 hod. v Americkém centru na adrese Tržiště 13, Praha 1, což se nachází cca 50 m pod Velvyslanectvím USA. Případní zájemci se mohou hlásit na kontakt uvedený v letáčku, který naleznete zde.

Workshop národní koordinátorky v Ústavu pedagogických věd
Masarykovy univerzity v Brně

Národní koordinátorka Jana Straková uspořádala v Ústavu pedagogických věd workshop s tématem: Práce s daty z mezinárodního výzkumu kompetencí dospělých (PIAAC).

Publikace Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem.

Byla zveřejněna doprovodá publikace k publikaci s výsledky s názvem Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem. Publikaci naleznete zde.

Záznam konference konané 27. listopadu 2013

Celý záznam konference si můžete prohlédnout zde.

Ukázka videa z konference konané 27. listopadu 2013

Ukázku z pořízeného záznamu konference si můžete prohlédnout zde. Zbytek záznamu bude brzy doplněn.

Český datový soubor

Byl zveřejněn český datový soubor výzkumu PIAAC. Po rozbalení .zip archivu je soubor ve formátu SPSS Statistics Data Document (.sav). Soubor je k dispozici zde.

Překlad publikace Skilled for Life? Key Findings from the Survey of Adult Skills

Zde je k dispozici překlad publikace Skilled for Life? Key Findings from the Survey of Adult Skills, jejíž originál naleznete na webu OECD.

PIAAC na semináři "Seznamte se, Erasmus +"

21.1.2014 byla hlavní zjištění výzkumu PIAAC prezentována Lucií Kelblovou při akci "Seznamte se, Erasmus +" v Českých Budějovicích. Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

PIAAC ve zpravodaji Euroguidance

V prosincovém čísle zpravodaje Euroguidance vyšel článek analytičky českého realizačního týmu mezinárodního výzkumu PIAAC Lucie Kelblové s názvem Co se skrývá za výsledky mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC?
Článek si můžete přečíst zde.

Český rozhlas Plus

Český rozhlas Plus ve svém pořadu Hovory uvádí rozhovor se sociologem profesorem Petrem Matějů o možnostech a perspektivách domácícho školského systému a překvapivých výsledích výzkumu znalostí a dovedností Čechů. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

Fotografie z konference konané 27. listopadu 2013

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Článek v měsíčníku Řízení školy

V prosincovém čísle měsíčníku Řízení školy vyšel článek národní koordinátorky Jany Strakové Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání. Článek si můžete přečíst zde.

bEDUin

Týdenník bEDUin ve svém výběru zajímavých událostí komentuje konferenci PIAAC v odstavcích "Co potřebujeme k úspěchu v životě i v práci?" a "Vyučeným chybí obecné vzdělání". bEDUin si můžete přečíst zde.

Článek v Deníku

V Deníku vyšel článek "Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než pred 20 lety" jako reakce na výsledky výzkumu PIAAC diskutované na konferenci 27.11.2013. Článek si můžete přečíst zde.

Článek v Učitelských novinách

V 37. čísle časupisu Učitelské noviny vyšel článek národní koordinátorky Jany Strakové s názvem Nutit děti ke studiu učebních oborů je nezodpovědné. Článek si můžete přečíst zde.

Program konference

Program konference Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky, která se uskuteční 27. listopadu 2013 od 10.00 hod. v Hotelu Duo, Teplická 492, Praha 9 naleznete zde.

Workshop k výsledkům výzkumu PIAAC pro MŠMT

21. 10. 2013 proběhl workshop k výsledkům výzkumu PIAAC pro zaměstnance MŠMT, na kterém vystoupily Věra Czesaná a Hana Říhová z Národního vzdělávacího fondu a Arnošt Veselý z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy v Praze.

Prezentace z workshopu naleznete zde.

Rozhovor s Arnoštem Veselým v Českém rozhlasu Plus

Vědecký pracovník z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy v Praze Arnošt Veselý komentoval v rozhovoru pro Český rozhlas Plus znalosti české populace.

Rozhovor je k dispozici zde.

Komentáře k výsledkům výzkumu OECD PIAAC v Učitelských listech

V Učitelských listech vyšly dva články, které komentují výslekdy výzkumu OECD PIAAC. Články nalzenete zde.

PIAAC v zahraničních médiích

Do popředí zájmu jsme se dostali i na serveru The Economist.

Reportáž ve Studiu ČT24

Reportáž České televize v pořadu Studio ČT24 na stopáži 10:50-12:57 komentuje výsledky výzkumu OECD PIAAC v souvislostech zejména s celoživotním vzděláváním.

Většina českých deníků a zpravodajských serverů reagovala na zveřejnění výsledků výzkumu OECD PIAAC

Přehled ohlasů v médiích naleznete zde.

O zveřejnění výsledků PIAAC informoval také server iDnes.cz

Jeden z největších zpravodajských serverů v ČR iDnes.cz komentoval ve svém článku Češi počítají a čtou lépe než Němci i Rakušani, ukázalo srovnání první zveřejněné výsledky výzkumu OECD PIAAC.

Zveřejnění výsledků na webu MŠMT

MŠMT na svém webu zveřejnilo tiskovou zprávu o zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD PIAAC. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD PIAAC

Dnes v 11:00 se na MŠMT konala tisková konference, kde byly zveřejněny první výsledky výzkumu OECD PIAAC. Zde naleznete tiskovou zprávu, prezentaci z konference a další materiály.

zástupci MŠMT (zleva Roman Chlopčík a Jindřich Fryč) tisková konference MŠMT ke zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD PIAAC Národní koordinátorka Jana Straková prezentuje výsledky

Andreas Schleicher byl hostem zpravodajského programu ČT24

V hlavním ekonomickém pořadu programu ČT24 byl hostem náměstek ředitele pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Andreas Schleicher. Pořad můžete shlédnout zde.

Vystoupení Andrease Schleichera na konferenci v Praze

Náměstek ředitele pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Andreas Schleicher vystoupil na konferenci Škola pro 21. století a pro Lidové noviny poskytl rozhovor. Záznam z konference naleznete zde, přepis rozhovoru, který vyšel 14. 9. 2013 v Lidových novinách, pak na serveru EDUin zde.

Rozhovor s Janou Strakovou na ČRo Plus

Národní koordinátorka výzkumu gramotnosti dospělých OECD Jana Straková komentovala právě dnes končící školní rok. Rozhovor s Janou Strakovou v pořadu Hovory na ČRo Plus si můžete poslechnout zde.

Zveřejnění prvních výsledků PIAAC

Zveřejnění prvních výsledků PIAAC proběhne 8. října 2013 v Bruselu. Tato akce bude organizována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropskou komisí.

Elektronická knihovna OECD iLibrary

Na internetových stránkách OECD můžete navštívit elektronickou knihovnu, kde je k dispozici mnoho zajímavých publikací a materiálů týkajících se nejen projektu PIAAC, ale i dalších projektů, které OECD realizuje.

PIAAC online na festivalu Kontejnery k světu

Mezinárodní výzkum PIAAC se se svou elektronickou publikací úloh 365+1 účastní plzeňského festivalu Kontejnery k světu a návštěvníci si ji v jednom ze třiceti kontejnerů mohou vyzkoušet.

Kontejner s PIAAC online má název Vzdělávání pro život a nachází se v Plzni na náměstí T. G. Masaryka.

Více informací k PIAAC online v češtině

Education and Skills Online

Společná iniciativa OECD a Evropské unie

Další informace tentokrát již v češtině naleznete zde.

Více informací k PIAAC online

Education and Skills Assessment

Další informace naleznete zde. Na překladu se pracuje, děkujeme za pochopení.

Více informací k PIAAC online

Education and Skills Assessment

Další informace naleznete zde. Na překladu se pracuje, děkujeme za pochopení.

PIAAC online

Education and Skills Assessment

Elektronická platforma PIAAC online je rozšířením projektu OECD PIAAC. Tato aktivita bude poskytovat organizacím, jednotlivcům, státní správě, vzdělávacím institucím a dalším subjektům soubor nástrojů k otestování znalostí a dovedností dospělé populace. Cílová skupina pro PIAAC on line je širší než v hlavním šetření; platforma je určena pro středoškoláky a dospělou populaci.

Do projektu se prozatím zapojilo devět zemí: Česká republika, Kanada, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie.

V České republice bude pilotáž probíhat v jarních měsících tohoto ruku na vzorku 1200 respondentů. Oficiální spuštění aplikace proběhne závěrem tohoto roku.

Podrobnější informace naleznete zde.

Aktuálně ke sběru dat PIAAC

Na schůzce národních koordinátorů projektu OECD PIAAC, která se konala v polovině ledna v Paříži, zazněly aktuální informace k průběhu sběru dat. Data byla získána od 22 ze zúčastněných 24 zemí, Rusko a Francie jsou dosud ve fázi sběru a není zřejmé, do jaké míry budou moci být zahrnuty do zveřejnění prvních výsledků. Návratnost se pohybovala od 45 % (Švédsko) do 75 % (Korea). ČR dosáhla návratnosti 66 %.

Při sběru dat se vyskytlo překvapivě málo technických problémů. ČR byla jednou ze zemí s nejmenším zastoupením technických problémů.

Sběr dat byl zúčastněnými stranami hodnocen jako velmi úspěšný. V tuto chvíli se zdá, že i v zemích s nízkou návratností byla data sebrána v dostatečné kvalitě, tedy pravděpodobně žádná země nebude vyloučena z mezinárodního zpracování. Ke zveřejnění výsledků dojde 8. 10. 2013 v 11 hodin v Paříži v OECD. Ve stejném termínu budou rovněž zveřejněny národní výsledky zúčastněných zemí.

PF 2013

Celý tým, který se podílí na realizaci výzkumu PIAAC v České republice vám děkuje za vaši přízeň a přeje krásné vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2013.

přání

Elektronická publikace úloh 365+1 na serveru rvp.cz

Soubor 365+1 slouží také jako učební materiál pro pedagogy a je též dostupný zde na stránkách RVP.

365+1 úloha pro každý den na serveru denik.cz

Server denik.cz ve svém článku Umíte si spočítat útratu? Zkuste dotazník prezentuje svým čtenářům naší kolekci úloh 365+1 úloha pro každý den.

O výzkumu PIAAC v časopise Moderní vyučování

Ve čtvrtém čísle časopisu Moderní vyučování naleznete jednak článek o kolekci úloh 365 + 1 úloha pro každý den (na str. 46)) a jednak rozhovor s národní koordinátorkou Janou Strakovou (na str. 4).

Článek i rozhovor jsou přístupné po registraci na webu časopisu Moderní vyučování.

Kolekce úloh 365+1 online

Úlohy z kolekce 365+1 může také řešit přímo ZDE na webu PIAACu.

Dejte nám vědět, jak se vám kolekce úloh 365+1 líbí

Také na této stránce si můžete stáhnout kolekci úloh 365+1 a dále nám můžete poslat vzkaz, jak se vám kolekce úloh líbí a podívat se, kolikrát již byly úlohy staženy.

Kolekce úloh 365+1 je tu!

Dnes byla zveřejněna dlouho očekávaná kolekce úloh na procvičování funkční gramotnosti s názvem 365+1. Kolekci si můžete stáhnout na této stránce.

Po rozbalení staženého souboru naleznete v adresáři PIAAC 365+1 soubor uvod.html, na který stačí kliknout a kolekce úloh se spustí.

Zveřejnění kolekce úloh 365+1 bylo posunuto na říjen

Pokud čekáte na zveřejnění kolekce úloh 365+1, které jsme vám slibovali na září, tak vězete, že elektronický soubor 365+1 bude zveřejněn nejpozději do konce října 2012. Za toto zpoždění se omlouváme.

Druhá vlna výzkumu PIAAC

První vlnu výzkumu PIAAC dokončilo 23 zúčastněných zemí. Pro velký zájem o tento výzkum byla zahájena druhá vlna sběru dat, do které se zapojilo dalších 10 zemí: kromě Portugalska, které bylo původně zařazeno v první vlně, jsou to Chile, Indonésie, Izrael, Litva, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, Slovinsko a Turecko.

Od výzkumu k praxi aneb Co je to PIAAC

V časupisu Krajiny češtiny se také můžete dočíst o plánovaném elektronickém souboru s kolekcí úloh 365+1 a mnoho dalšího. Článek Od výzkumu k praxi aneb Co je to PIAAC naleznete zde. Celý časopis Krajiny češtiny pak naleznete zde.

Kolekce úloh

Začátkem září 2012, tj.rok po zahájení výzkumu, bude veřejnosti zpřístupněn elektronický soubor 365+1. Jedná se o kolekci úloh na procvičování funkční gramotnosti pro každý den určený věkové kategorii 11-99 let. Je možné ho využít pro zpestření vyučování, jako každodenní rozcvičku podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Úlohy jsou určeny pro všechny typy škol a vzdělávacích zařízení, ale stejně tak je mohou využít i jednotlivci se zájmem o procvičování kognitivních schopností. Úlohy sestavil realizační tým PIAAC, který jejich část využíval již v rámci propagace výzkumu v ČR. Soubor 365+1 bude možné od září 2012 zdarma stáhnout z těchto webových stránek.

Ukázku jedné z úloh zaměřené na čtenářskou gramotnost naleznete zde.

Provoz zelené linky ukončen

S ukončením sběru dat konční také provoz zelené linky. I nadále však můžete využívat všechny zbylé uvedené kontakty.

Piaac v Radničních listech města Olomouce

Radniční listy města Olomouce informují o ukončení sběru dat. Článek naleznete zde. Celé radniční listy města Olomouce pak naleznete zde.

Tisková zpráva

Přečtěte si tiskovou zprávu, která byla vydána k ukončení sběru dat:

Mezinárodní výzkum PIAAC: sběr dat v domácnostech byl úspěšně ukončen!

Známe vítěze řešení úloh na Facebooku!

Po dobu tří měsíců se mohli fanoušci PIAACu na Facebooku zapojit do řešení 37 ukázkových úloh, přičemž jsme hodnotili jednak počet vítězství a jednak počet účastí při řešení jednotlivých úloh. Jednoznačným vítězem v obou kategoriích se stala Petra Haerignová, gratulujeme. Podrobné výsledky počtu vítězství si můžete prohlédnout zde, výsledky účasti při řešní úloh si můžete prohlédnout zde.

Rozhovor s Janou Strakovou a Janou Hamanovou v pořadu Horizont v ČRo6

Národní koordinátorka Jana Straková a ředitelka výzkumu SC&C byly hosty v pořadu Horizont v Českém rozhlasu 6. Záznam pořadu naleznete zde.

Poslední úloha!

Zapojte se do řešení poslední úlohy s názvem Myčka na Facebooku!Příští týden se můžete těšit na vyhodnocení celé soutěže.

Úloha č. 30 - Bankomat

Zapojte se do řešení úlohy s názvem Bankomat na Facebooku! Zde se také můžete podívat, jak řešili fanoušci PIAACu předchozí úlohu s názvem Antibiotika.

Poslední tři úlohy do vyhodnocení na Facebooku

Řešení úloh na facebooku se blíží ke konci. Zde se můžete zapojit do řešení první ze tří posledních úloh.

Rozhovor s Petrou Holečkovou na Rádiu Česko

Petra Holečková byla hostem v pořadu Svět o desáté na Rádiu Česko.

PIAAC v České televizi

Sledujte PIAAC na ČT24

  • Zde můžete shlédnout stránky České televize - ČT24 věnované výzkumu PIAAC.
  • Zde ve 2. tématu pořadu Studio ČT24 můžete shlédnout rozhovor s Petrou Holečkovou, koordinátorkou projektu PIAAC z agentury SC&C.

Vyhrajte elektronické předplatné Deníku

Máte další možnost vyzkoušet si své znalosti, a to dokonce za odměnu.

Stačí poslat správné odpovědi na sedm otázek, které každý týden uvede Deník.cz adojde-li váš e-mail jako padesátý v pořadí, získáte čtvrtletní předplatné vašeho regionálního Deníku v elektronické podobě.

Více informací naleznete zde.

Výzkum PIAAC jde do finále

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který zkoumá předpoklady občanů pro uplatnění v běžném životě a na pracovním trhu, ukončí v České republice sběr dat v terénu koncem března. Od září 2011 se výzkumu zúčastnilo 4508 respondentů.

Více naleznete v tiskové zprávě zde.

Rozhovor s Janou Strakovou na ČT1

Jana Straková byla hostem v pořadu Sama doma na ČT1 v České televizi.

Nový vysílací čas úloh PIAAC v ČRo 2 Praha

Řešení úloh PIAAC, které probíhá na Českém rozhlasu 2, změnilo vysílací čas a přesunulo se do brzkých ranních hodin. Zájemci tedy mohou soutěžit každý všední den v 6:20 hod. Zkuste si vyřešit další ukázkové úlohy, které sice nejsou součástí hlavního šetření, ale jsou podobného charakteru.

Nová sada úloh

Zde si můžete prohlédnout novou sadu úloh, kterou jsme pro vás připravili a zapojit se do řešení těchto úloh na facebooku.

Přání

Celý tým, který se podílí na realizaci výzkumu PIAAC v České republice vám přeje všechno nejlepší do nového roku 2012, hodně zdraví a bystrou mysl.Děkujeme všem, kteří se výzkumu PIAAC již zúčastnili a předem děkujeme i vám, kteří se teprve zúčastníte.

Soutěž s úlohami PIAAC v ČRo 2 Praha

Každý všední den od 14:50 hod. můžete na Českém rozhlasu 2 soutěžit o zajímavé ceny s úlohami PIAAC. Zkuste si vyřešit ukázkové úlohy, které sice nejsou součástí hlavního šetření, ale jsou podobného charakteru.

Anketa

Tipujte v naší anketě, jak se Česká republika umístí ve výzkumu PIAAC ve srovnání s ostatními zúčastěnými zeměmi.

Rozhovor s Janou Hamanovou v ČRo 6

Jana Hamanová byla hostem v pořadu Studio STOP v Českém rozhlasu 6.

PIAAC na ČT 2

Od pondělí 28.11. do pátku 2.12.20011 budou mít diváci pořadu Televizní akademie možnost každý den zhlédnout rozhovor s jedním ze zástupců PIAAC. Dozvědí se tak aktuální informace k právě probíhajícímu výzkumu v České republice i v zahraničí. Zároveň si budou moci vyřešit jednu ukázkovou úlohu denně, kterou jsme upravili pro televizní vysílání. Živě vysílané vzdělávací pásmo vysílá ČT2 mezi půl třetí a pátou hodinou odpoledne.Více v Ohlasech v médiích.

Úlohy se řeší již 15 týdnů

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy č. 14 a zapojit do řešení další úlohy č. 15 s názvem Sňatkovost a rozvodovost na facebooku.

I s přicházející zimou pokračuje řešení úloh PIAAC

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úloh č. 12 a č. 13 a zapojit do řešení další úlohy č. 14 s názvem Kaše na facebooku.

Řešení úloh pokračuje

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úloh č. 6, 7 a 11 (úlohy č. 8, 9 a 10 jsou jen k nahlédnutí) a zapojit do řešení další úlohy č. 12 s názvem Divadlo na facebooku.

Řeší se šestá úloha

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy č. 5 Dovolená a zapojit do řešení úlohy č. 6 Bonboniéra na facebooku.

Rozhovor s Janou Strakovou v ČRo 6

Jana Straková byla hostem v pořadu Studio STOP v Českém rozhlasu 6.

Řeší se pátá úloha

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy č. 4 Spořící účet a zapojit do řešení úlohy č. 5 Dovolená na facebooku.

Řeší se čtvrtá úloha

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy č. 3 Test výrobku a zapojit do řešení úlohy č. 4 Spořící účet na facebooku.

PIAAC na ČT24 - Studio 6

Zde se můžete podívat na rozhovor s národní koordinátorkou Janou Strakovou v České televizi ve Studiu 6.

Řeší se třetí úloha

Zde se můžete zapojit do řešení úlohy Test výrobku na facebooku.

Místa, kde výzkum PIAAC právě probíhá

Zde se můžete podívat, ve kterých částech České republiky v současné době (19.-30.9.) výzkum PIAAC probíhá.


Zobrazit místo Lokality, ve kterých již výzkum PIAAC probíhá na větší mapě

Řešení úlohy č. 2 - Trajekt

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy Trajekt a také se podívat, jak řešili úlohufanoušci PIAACu na Facebooku.

Řeší se druhá úloha

Zde se můžete zapojit do řešení úlohy Trajekt na facebooku.

Řešení úlohy č. 1 - Půjčka

Zde si můžete prohlédnout správné řešení úlohy Půjčka a také se podívat, jak řešili úlohufanoušci PIAACu na Facebooku.

Spot PIAAC na ČT

Náš spot, který si můžete prohlédnout také zde, již běží v České televizi.

Příklady úloh

Zde si můžete vyzkoušet novou ukázkovou úlohu Půjčka.

Internetový spot PIAAC

Zde si můžete prohlédnout nový internetový spot výzkumu PIAAC.

Seznam míst, kde bude výzkum probíhat

V září 2011 bude ve vybraných lokalitách (zobrazených na mapce) zahájen hlavní sběr k mezinárodnímu výzkumu dospělých PIAAC.

Informační leták zde. Podrobný seznam vybraných lokalitzde.


Zobrazit místo Lokality výzkumu PIAAC na větší mapě

Příklady úloh

Zde si můžete prohlédnout několik ukázkových úloh.

Zřízení Zelené linky

Abyste se mohli bez obav a bezplatně zeptat na vše, co Vás o výzkumu PIAAC zajímá, je tu pro Vás připravena Zelená linka. Tato linka bude sloužit především jako podpora účastníkům výzkumu a její provoz bude zahájen 1. 8. 2011.
Číslo Zelené linky PIAAC je 800 800 878.

Příprava mediální kampaně

V současné době se připravuje mediální kampaň na podporu sběru dat při hlavním šetření. Patrony výzkumu PIAAC se stali rektorUniverzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., dramatik, scénárista, textař a herec Zdeněk Svěrák, pivovarníkIng. Stanislav Bernard, zpěvák kapely Gipsy.cz Radek Banga, vědkyně z Přírodovědecké fakulty Univerzity KarlovyMgr. Jana Roithová, Ph.D. a modelka Mgr. Jana Flechtnerová.

Zpracování dat z pilotáže

V průběhu srpna začal realizační tým projektu zpracovávat data pořízená v rámci pilotního šetření. Sběr dat byl ukončen k 31. 7. 2010. V současnosti probíhá kódování zaměstnání respondentů a odvětví, ve kterých pracují. Dále probíhá vyhodnocování odpovědí v tištěných testových sešitech.

Pilotáž

Na jaře 2010 byla ve vybraných lokalitách (zobrazených na mapce) zahájena pilotáž k mezinárodnímu výzkumu dospělých. Pilotní šetření bylo ukončeno k 31. 7. 2010.

Informační leták zde. Podrobný seznam vybraných lokalitzde.


Zobrazit místo Lokality pro pilotáž PIAAC na větší mapě

Semináře

Dne 24. 8. 2010 proběhl na MŠMT odborný seminář "Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy", na němž vystoupila národní koordinátorka projektu PIAAC a informovala o současném stavu projektu.

Dne 25.2. 2010 v Brně proběhl seminář pro odbornou veřejnost o koncepci a metodologii výzkumu PIAAC.

Dne 15.12. 2009 proběhl na půdě ÚIV seminář pro odbornou věřejnost o koncepci a metodologii výzkumu PIAAC.

Pozvánka prezentace k nahlédnutí.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky