Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?

04.06.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Na workshopu byla představena a diskutována zjištění z výzkumu PIAAC a dalších dostupných dat týkajících se vzdělávání a trhu práce, zejména z Šetření o vzdělávání dospělých (AES: Adult Education Survey) a Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Hlavními tématy byl soulad dovedností a zastávaných povolání, prostupnost trhu práce a využívání a dostupnost dalšího vzdělávání. „V České republice se největší rozdíly v kompetencích koncentrují do určitých věkových skupin: muži v předdůchodovém věku (55–65 let) a ženy ve věku aktivního mateřství (25–34 let)“ (Věra Czesaná).

Fotogalerie:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR