Workshop

Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce – jaká je situace a co lze zlepšit? Poučíme se z výsledků PIAAC?


4. 6. 2014, 9:30 – 13:00 hod., Dům zahraniční spolupráce, Poříčí 4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín

Program workshopu

Prezentace z workshopu

Vybraná zjištění výzkumu OECD PIAAC - Jana Straková

Kompetence – důležitá podmínka uplatnění na trhu práce - Hana Říhová

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí - Věra Czesaná

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých – příklad Norska - Martin BakuleFotografie z workshopu
Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky