Publikace a odborné zprávyPublikace a odborné zprávy

Publikace a odborné zprávy v češtině

Zprava o aplikaci PIAAC online - RNDr. Jana Straková, Ph.D.
(.pdf, 411 kB)


Základní složky gramotnosti: jak rozpoznat obtíže osob s nízkou funkční gramotností a jak postupovat při jejích odstraňování - RNDr. Jana Straková, Ph.D.
(.pdf, 0,82 MB)

Dovednosti české populace v prostředí informačních technologií - Ing. Lucie Kelblová a Mgr. Zdeněk Modráček
(.pdf, 3,41 MB)
Tematická analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC

Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC - kolektiv autorů
(.pdf, 17,74 MB)
Errata k tištěné verzi publikace


Český překlad publikace Skilled for Life? Key Findings from the Survey of Adult Skills.

Dovednosti potřebné pro 21. století
Tento text je překladem 1. kapitoly z publikace OECD Skills Outlook 2013 First Results from the Survey of Adult Skills (OECD 2013).

Pracovní dráhy v době ekonomického oživení v ČR - Michal Janíčko, Martina Koutná (zpráva Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání s hlavními zjištěními z návazného šetření PIAAC)

Vliv formálního vzdělání na dovednosti a jejich promítnutí do platů v 17 zemích:
Anýžová, P. (2017). Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání. Sociológia 49 (1): 5-36.

Význam sociálního původu a vzdělání ve formování kompetencí:
Matějů, P., Večerník, J. (2015). Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická ekonomie 2015(2):185-203.

Přehled dřívějších zjištění o vlivu kompetencí na výši mzdy a další charakteristiky zaměstnání:
Říhová, H., Matoušková, P. (2013). Funkční gramotnost a kvalita pracovního místa: Vzájemná souvislost, konceptuální a metodické přístupy. Sociológia 45(4): 365-384.

Fyzická atraktivita po boku vzdělání a dovedností jako faktor vyšších příjmů:
Matějů, P., Anýžová, P. (2017). Krása jako kapitál: Role atraktivity v úspěchu na trhu práce. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 503-532.


Technická dokumentace

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem.
(.pdf, 3 MB)

Konceptuální rámce

Čtenářská gramotnost

Základní čtenářské dovednosti

Numerická gramotnost

Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií

Úkoly z Mezinárodního výzkumu dospělých (PIAAC)


Publikace a odborné zprávy v angličtině

OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills

Skilled for Life? KEY FINDINGS FROM THE SURVEY OF ADULT SKILLS

Literacy, Numeracy and Problem Solving in Technology-Rich Environments - Framework for the OECD Survey of Adult Skills

Time for the U.S. to Reskill? What the Survey of Adult Skills Says

Podrobný rozbor a mezinárodní srovnání výsledků PIAAC:
OECD (2016). Skills Matter. Further Results from the Survey of Adult Skills.

Odkazy na další studie v angličtině: Další studie

(ČR) Role vzdělání a dovedností v pracovních drahách v době ekonomického oživení v letech 2012-2015:
Koutná, M., Janíčko, M. (2018). Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education. Ekonomický časopis 66(1):3-27.

(ČR) Souvislosti mezi hodnotami, osobnostními vlastnostmi a dovednostmi:
Anýžová, P. (2017). The Social-Psychological Context of Human Values: The Reciprocal Relationship between Personality Traits and Value Orientations. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (3): 393-426.


Technická dokumentace

The Survey of Adult Skills - Reader's Companion

Technical Report of the Survey of Adult Skills (PIAAC)

Konceptuální rámce

Problem solving conceptual framework

Literacy

Reading components

Numeracy

Problem Solving in Technology Rich Environments

Released Items from the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky