Průchod testováním PIAAC online

Průchod testováním

PIAAC online umožní jednotlivcům vybrat si, ve kterých dovednostech se chtějí otestovat. Jednotlivci nejprve zodpoví otázky týkající se základních sociodemografických charakteristik, poté budou následovat úlohy zaměřené na dovednosti v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti. Testované osoby si mohou zvolit, zda chtějí získat informace o svých základních čtenářských dovednostech, o dovednostech řešit problémy v prostředí informačních technologií a o vybraných nekognitivních dovednostech.

Test Vzdělávání a dovednosti online představuje měření kognitivních a nekognitivních dovedností prováděné výhradně v elektronické podobě. Je poskytováno na vyžádání přes internet. Test lze absolvovat na libovolném počítači včetně domácích počítačů, které splňují systémové požadavky na test. Test je flexibilní a přizpůsobuje se dovednostem uživatelů tak, aby měřil zásadní dovednosti související s výkonem práce, domácností i společností.

Průběh testu

Testování je k dispozici pouze v elektronické podobě. Jak je již výše uvedeno, test lze absolvovat na libovolném počítači včetně domácích počítačů, které splňují systémové požadavky na test. Účastníci testu obdrží autorizační kód, který je nutné zadat před zahájením testu. Účastníci testu potřebují k podstoupení hodnocení přístup k internetu.

Požadavky na systém

Abyste mohli absolvovat test, musí Váš počítač splňovat následující požadavky:

Operační systém:

  • Windows 2000 a vyšší
  • OSX 10.5 a vyšší

Přístup k internetu

Prohlížeč

  • Firefox 10 a vyšší

Kromě počítače s požadovaným prohlížečem potřebujete také barevný monitor s rozlišením 1024 x 768.

Předpokládaná délka celého testu činí 120 minut (včetně základního hodnocení čtenářské a matematické gramotnosti, základních čtenářských dovedností, řešení problémů v prostředí informačních technologií a hodnocení nekognitivních dovedností).

Předpokládaná doba potřebná na základní moduly činí 65 minut. Základní test se skládá z osobního dotazníku a hodnocení čtenářské a matematické gramotnosti. Všechny ostatní moduly jsou nepovinné. Hodnocení čtenářské a matematické gramotnosti by mělo proběhnout v rámci jedné relace, ostatní testy není nutné podstoupit současně s hodnocením čtenářské a matematické gramotnosti. Účastník testu může použít autorizační kód k přihlášení do systému a dokončit další moduly jindy.

Předpokládaná časová náročnost testování je zobrazena na následujícím obrázku.

Základní schéma testu Vzdělávání a dovednosti online

Výsledky

Test Vzdělávání a dovednosti online vygeneruje zprávu s přehledem výsledků včetně:

  • Popisné zprávy s popisem silných a slabých stránek v hodnocených oblastech dovedností.
  • Dosaženého výsledku vykázaného vzhledem k popsané úrovni dovedností, která zachycuje rostoucí složitost úkolů a náročnost kognitivních oblastí.
  • Souhrnných informací ke každé oblasti nekognitivních dovedností
  • Srovnání výsledků za kognitivní i nekognitivní dovednosti s vybranými národními a mezinárodními výsledky výzkumu PIAAC.Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky