Národní výzkumCo je návazný výzkum PIAAC?

Návazný výzkum PIAAC bylo panelové výzkumné šetření realizované v r. 2015, které si kladlo za cíl aktualizovat údaje o vzdělání a pracovní dráze účastníků mezinárodního výzkumu PIAAC. Již neobsahovalo nové úlohy k řešení, mohli se jej proto zúčastnit pouze respondenti, kteří se zúčastnili výzkumu PIAAC (2011-2012).

Šetření dále zjišťovalo, jestli formální vzdělávání dostatečně připravuje na pracovní trh a co konkrétně jednotlivým respondentům chybí. V neposlední řadě výzkum sledoval posuny v možnostech skloubení rodinného a profesního života. Výzkum doplnil informace, které se v rámci mezinárodního výzkumu nezjišťovaly, a díky opakování na týchž účastnících rovněž umožnil sledovat posuny a změny v jejich pracovních životech.

Návazný národní výzkum je součástí sedmiletého projektu SKILLS CLOSE, který se dále věnuje i počátkům vzdělávací dráhy, zaměřuje se proto i na předškolní děti a na děti před nástupem na druhý stupeň základní školy (případně víceletá gymnázia) a před nástupem na střední školy.

Zpráva Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání (NVF) s hlavními zjištěními z návazného šetření:
Pracovní dráhy v době ekonomického oživení v ČR – Michal Janíčko, Martina Koutná

Role dovedností a vzdělání v pracovních drahách během ekonomického oživení v letech 2012-2015 (v angličtině):
Koutná, M., Janíčko, M. (2018). Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education. Ekonomický časopis 66(1):3-27.Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky