Ohlasy v médiích

Ohlasy v médiích

11.6.2014 - Transitions Online (TOL)

Czech IT potential up and coming among OECD countries

5/2014 - Statistika&My.cz

Jaké jsou vědomosti a dovednosti dospělých
Analýza Jany Strakové k výsledkům výzkumu PIAAC z květnového vydání časopisu ČSÚ Statistika a My.

9/2013 - Zpravodaj Euroguidance

Co se skrývá za výsledky mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC?
Článek analytičky českého realizačního týmu mezinárodního výzkumu PIAAC Lucie Kelblové.

6.12.2013 - Český rozhlas Plus

Hovory
Se sociologem profesorem Petrem Matějů o možnostech a perspektivách domácícho školského systému a překvapivých výsledích výzkumu znalostí a dovedností Čechů.

12/2013 - Řízení školy

Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání

2. 12. 2013 - bEDUin

O čem se mluvilo na konferenci PIAAC

28. 11. 2013 - Deník

Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než pred 20 lety

29. 10. 2013 - Učitelské noviny, č. 37/2013

Nutit děti ke studiu učebních oborů je nezodpovědné

18.10.2013 - Český rozhlas Plus

Jakými znalostmi disponuje česká populace? - rozhovor s Arnoštem Veselým, vědeckým pracovníkem z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy v Praze

17.10.2013 - Učitelské listy

Lidský kapitál a investice do vzdělání

16.10.2013 - Učitelské listy

PIAAC – pokles vzdělanosti nebyl potvrzen

12.10.2013 - The Economist

What can you do?
A new study shows huge international variations in skills

11.10.2013 - Studio ČT24

Reportáž České televize v pořadu Studio ČT24 na stopáži 10:50-12:57 uvádí výsledky výzkumu OECD PIAAC v souvsislostech s celoživotním vzděláváním.

10.10.2013 - Novinky.cz

Češky nad 32 let ztrácejí gramotnost rychleji než muži

9.10.2013 - Pražský deník, str. 14, autor: Ivan Hoffman
Naše průměrnost

DENÍK IVANA HOFFMANA
Výzkum vědomostí a dovedností, který se uskutečnil mezi občany čtyřiadvaceti zemí OECD, dopadl prý pro nás dobře, neboť se nepotvrdila hypotéza o poklesu vzdělanosti české populace! Tak to alespoň vidí náměstek ministra školství. Znamená to, že bychom svou průměrnost v rámci hodnocených zemí, pokud jde o naši schopnost číst, počítat a používat počítač, měli oslavovat? Normálně se slaví výsledky nejlepší anebo alespoň nadprůměrné. Spokojenost s průměrem má logiku leda s vysvětlením, že jsme průměr udrželi navzdory podfinancovanému školství a bez toho, že bychom si cenili učitelů, jak si jich cení v zemích, se kterými jsme udrželi krok. Být skvěle průměrní s minimálními náklady ovšem může nadchnout leda ekonoma, který úspěch hodnotí rozdílem mezi náklady a zisky. Obecně vzato průměrnost skoro nestojí za řeč. Výzkum čtenářské, numerické a počítačové gramotnosti netěší ani neděsí. Výstupem je konstatování, že plujeme s proudem, nevyčníváme nad jiné země, nezaostáváme, nejsme brzdou vývoje, ale ani jeho motorem. Pokud bychom ovšem chtěli mít ze sebe pocit, že jsme něco lepšího, že by si nás měli občané jiných zemí cenit a považovat anebo nás vůbec registrovat, musel by pro nás být výzkum OECD zklamáním a výzvou něco s tím naším průměrem udělat. U malého národa má průměrnost záporné znaménko. Malý se vždy musí více snažit, pokud chce uspět mezi velkými. Takto vzato je náš výsledek ve zmíněném výzkumu mizerný. Vlastně jsme se dověděli, že máme zaděláno na velký problém. Nebudeme­li řešit, jak se rychle vyhrabat z průměru, stane se časem z naší průměrné gramotnosti negramotnost. Samozřejmě si můžeme lhát do kapsy, ale nic to nevyřeší.
Komentář si poslechněte na www.denik.cz/hoffman

9.10.2013 - Pražský deník, autor: Kateřina Ciborová

Lépe počítáme. Čtení není žádná sláva

9.10.2013 - Právo, str. 5
Matematiku zvládají Češi nadprůměrně

V průzkumu mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Češi prokázali nadprůměrné dovednosti v matematice. Přitom tento předmět bývá strašákem na základních i středních školách a o povinné maturitě z matematiky se stále vedou spory. Výzkumu vědomostí a dovedností dospělých (PIAAC) se v letech 2011 a 2012 zúčastnili respondenti 25 zemí ve věku 16 až 65 let. V ČR se do výzkumu zapojili 6102 lidé. Výsledky zveřejnilo včera ministerstvo školství. Češi se umístili se svou numerickou gramotností na devátém místě. Předstihli například Rakušany, Němce a Estonce. Slovensko si vedlo o něco lépe než ČR. Nejvíce bodů posbíralo Japonsko, za ním se umístilo Finsko a Švédsko. Na opačné straně žebříčku skončilo Španělsko, před ním Itálie a USA. Ve čtenářské gramotnosti obsadila ČR 11. příčku, podle počtu bodů je lehce nad průměrem. Poněkud lépe, ale stále v rámci průměru, se umístily Kanada, belgické Vlámsko a SR. Příčky pod Čechy obsadili Dánové, Jihokorejci a Angličani. Níž skončilo Německo, Rakousko a Polsko. Poslední místo patří Itálii, před ní je Španělsko a Kypr. Žebříčku opět vévodí Japonci, druzí jsou Finové a třetí Nizozemci. Relativně nejhůře si vedli Češi v řešení problémů v informačních technologiích. Skončili 13. Mezi 21 zeměmi, které se do této části výzkumu zapojily, těsně pod průměrem. Srovnatelně si vedlo Severní Irsko, Japonsko, Vlámsko, Rakousko, USA a Jižní Korea. Jak podotýká zpráva PIAAC, čtvrtina Čechů nebyla schopna nebo ochotna s počítačem pracovat, což opět odpovídá průměru OECD.

9.10.2013 - Mladá fronta Dnes, autor: Markéta Březinová
Velký test: Češi jsou chytřejší než lidé v sousedních zemích

Skončili jsme sedmí z 24 států, Polsko, USA a Irsko propadly

PRAHA Nejvíce nám to pálí kolem třiceti let. Pokud jste do té doby netrhli rekord v bodovém hodnocení IQ testu, už se vám to asi nepodaří. Do třicítky se vědomosti a dovednosti zlepšují, poté už jen klesají. Ukázaly to výsledky testů lidí mezi šestnácti a pětašedesáti lety z 24 zemí OECD. Češi skončili v matematických a čtenářských dovednostech na sedmém místě, o které se dělí se Slováky. Zatímco v práci s textem jsme se oproti testování v roce 1998 posunuli o dvě příčky nahoru, v matematice jsme o tři místa klesli. Podle Národní koordinátorky výzkumu PIAAC Jany Strakové je to dobře. „Přibližujeme se běžné praxi ve světě. Je správné, že se kompetence v těchto dvou klíčových disciplínách vyrovnávají,“ uvedla. S jásáním by to však Češi neměli přehánět. Obecně podle srovnání výsledků testů hloupne celý svět a my s ním, jen se naše úroveň nesnižuje tak prudce. Jsme dokonce „chytřejší“ než Němci i Rakušané. A Polsko propadlo ve všech testovaných okruzích, kromě schopností pracovat s textem a matematických znalostí se testovala také počítačová gramotnost. Podprůměrných výsledků dosáhlo Polsko překvapivě společně se Spojenými státy a Irskem. Radovat se mohou severské státy. Vůbec nejchytřejší jsou lidé ve Finsku, následují Nizozemci, Norové a Švédi.

Průměr kazí učni

Z testování vyplynuly i nedostatky, na nichž by Česko mělo pracovat. V mezinárodním srovnání dosáhli tuzemští učni podprůměrných výsledků. Od Finů bychom si měli vzít příklad v důrazu na důkladné všeobecné vzdělání. „Úzké zaměření učně omezuje při hledání práce, stěžují si i zaměstnavatelé,“ uvádí Straková. Podle ní by měli být učni snadno překvalifikovatelní podle situace na trhu práce.

Více čtěte na str. A2 a A3 v Mladé frontě Dnes.

Další články v Mladé frontě Dnes 9.10.2013

Sečtělý učeň rozumí návodu k použití vrtačky
Vzdělaní rodiče - chytřejší dítě
Nevymlouvat se na rodiče. Učitelé zodpovídají za to, co se žáci naučí

9.10.2013 - Rozhlas.cz

Lépe počítáme. Čtení není žádná sláva

9.10.2013 - Lidové noviny, autor: Ondřej Stratilík

PAŘÍŽ/PRAHA Česká republika postrádá lidi s vysoce nadprůměrnými početními a čtenářskými dovednostmi. I s takovým zjištěním přišel výzkum PIAAC provedený ve 24 vyspělých zemích skupiny OECD. Přitom absence elity semůže odrazit i v celé české společnosti. „Musíme se naučit rozvíjet všechny děti rovnoměrně. Jak ty, které mají handicap, tak ty, které mají předpoklady a talent,“ myslí si Jana Straková, národní koordinátorka výzkumu. Stejně jako řada jiných odborníků i ona tvrdí, že český vzdělávací systém není schopen přistupovat k žákům individuálně, aby rozvíjel každé dítě podle jeho potřeb. Že je nutné začít něco dělat, přiznává i ministerstvo školství. Od příštího roku proto spustí speciální šestiletý program. „Je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových schopnostech,“ nastínil LN Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra školství. Projekt zasáhne základní i střední školy. Počítá mimo jiné s dovzděláním jejich učitelů a častějším využíváním moderních pomůcek. Mají žáky v lavicích ještě víc vtáhnout do učiva. Čeká se, že rozvoji jejich talentu pomohou i odpolední kroužky. „Takto dojde k lepší využitelnosti výuky pro praktický život i trh práce,“ myslí si náměstek Fryč. S programem souvisí i změna odborného vzdělávání. Ve spolupráci se soukromými firmami – zaměstnavateli absolventů škol – se učiliště přeorientují, aby byla atraktivnější a lépe reagovala na poptávku. Ze zmiňovaného výzkumu nevycházejí Češi nijak špatně. V numerických dovednostech dokonce dosáhli nadprůměrných výsledků.

Pokračování v Lidových novinách na straně 5.

9.10.2013 - Lidové noviny, autor: Martin Zvěřina

Tak si na ministerstvu školství a v rodinách, kde si na tom zakládají, mohou oddechnout, Česko je podle žebříčku OECD nad průměrem vědomostí v rámci 24 zkoumaných zemí. Než vyvěsíme vlajky a začneme to oslavovat, nezaškodí se výzkumu podívat pod kabátek. V atmosféře všeobecného skuhrání a nadávání nejsou naše znalosti vůbec špatné, zejména ve srovnání se zeměmi, jako je Itálie či Španělsko, nicméně vidíme i tendence přímo neblahé. Dle náměstka ministra školství srovnání dokládá „relativně silnou a rostoucí závislost vědomostí českých dospělých na jejich rodinném zázemí“. Inu, to může být jen potvrzení stavu, který tu popisují sociologové desetiletí, tedy že děti dosahují zpravidla takového stupně vzdělání jako rodičové, a který všichni polistopadoví ministři školství slibovali zlikvidovat. Anebo by to mohlo indikovat selhávání naší integrační politiky, kterou ministerstvo tolik prosazuje. V této souvislosti nezaškodí ani srovnání s Británií, kterou nám leckdo dává za vzor, zde sociální původ je vlastně určujícím faktorem. Inspirovat bychom se však měli v těch zemích, které jsou na špici, nejlépe v evropských, japonský dril tu stěží domestikujeme, naproti tomu skandinávský model by bylo možné do našich podmínek adaptovat. To by se ale muselo oficiálně připustit, že kromě znevýhodněných mezi námi žijí i žáci mimořádně nadaní, na které se kašle přímo programově.

8.10.2013 - Čt24.cz

Češi jsou nadprůměrní v matematice, čtení jim už tak dobře nejde

8.10.2013 - Rozhlas.cz

Češi uspěli mezi 24 státy ve výzkumu vzdělanosti, v matematice jsou devátí

8.10.2013 - iHned.cz

Mezinárodní průzkum: Češi ve středním věku se propadají ve čtenářské i počítačové gramotnosti

8.10.2013 - Novinky.cz

Češi jsou dobří v matematice, nezaostávají ani v informačních technologiích

8.10.2013 - Týden.cz

Analýza: Češi nejsou hloupí, v počítání dokonce nadprůměrní

8.10.2013 - iDnes.cz

Češi počítají a čtou lépe než Němci i Rakušani, ukázalo srovnání

8.10.2013 - MŠMT.cz

Zveřejnění prvních výsledků výzkumu OECD PIAAC
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dnes zveřejnila první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC ( Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

16.09.2013 - Ekonomika ČT24

Vzdělávání dospělých: Češi musí změnit svůj přístup
V hlavním ekonomickém pořadu programu ČT24 byl hostem náměstek ředitele pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Andreas Schleicher.

16.09.2013 - Lidovky.cz

Je česká škola připravena na 21. století? Podívejte se na konferenci.
Nadace Depositum Bonum v rámci projektu Elixír do škol uspořádala společně s Českou spořitelnou a Lidovými novinami konferenci Česká škola 21. století, na které vystoupil vystoupil náměstek ředitele pro vzdělávání OECD Andreas Schleicher.

15.09.2013 - EDUin.cz (přepis rozhovoru z 14. 9. 2013 v Lidových novinách)

Podívejte se na vystoupení Andrease Schleichera na konferenci v Praze
Na konferenci Škola pro 21. století vystoupil náměstek ředitele pro vzdělávání OECD Andreas Schleicher. Pro Lidové noviny poskytl rozhovor, jehož přepis uvádí server EDUin.

28.06.2013 - Rozhlas.cz

Právě dnes skončil školní rok, někdo se vysvědčením pyšní, jiný má slzy na krajíčku a důvod k přemýšlení. Co k tomu řekne národní koordinátorka výzkumu gramotnosti dospělých OECD Jana Straková?
Rozhovor s Janou Strakovou v pořadu Hovory na ČRo Plus.

6. 11. 2012 - Deník.cz

Umíte si spočítat útratu? Zkuste dotazník

24. 09. 2012 - Moderní vyučování, č. 4/září 2012, str. 4

Rozhovor s národní koordinátorkou výzkumu PIAAC Janou Strakovou
Celý časopis ke stažení zde (12 MB)

24. 09. 2012 - Moderní vyučování, č.4/září 2012, str. 46

365 + 1 úloha pro každý den
Celý časopis ke stažení zde (12 MB)

10. 8. 2012 - Krajiny češtiny, č. 4, str. 72

Od výzkumu k praxi aneb Co je to PIAAC
Celý časopis k dispozici zde

2. 5. 2012 - Radniční listy města Olomouce, str. 8

Sběr dat v domácnostech skončil

30. 3. 2012 - Rozhlas.cz

Výzkum gramotnosti dospělých - celoevropský projekt míří do závěrečné fáze.
Rozhovor s Janou Strakovou a Janou Hamanovou v pořadu Horizont v ČRo6.

23. 2. 2012 - Zprávy.rozhlas.cz

OECD zkoumá, jak se lidé umějí orientovat v moderním světě

17. 2. 2012 - Česká televize - ČT24

Dokážou Češi obstát v životě a na pracovním trhu?

17. 2. 2012 - Město České Budějovice

16. 2. 2012 - ČT24 - Studio ČT24

2. téma: Mezinárodní výzkum PIAAC, host: Petra Holečková, koordinátorka projektu PIAAC, SC&C

13. 2. 2012 - Deník.cz

Vyhrajte elektronické předplatné Deníku

8. 2. 2012 - Týdeník školství, strana 5

Jak jsou Češi schopni uspět v mezinárodním srovnání vědomostí a dovedností?

7. 2. 2012 - Česká televize - ČT1 - Sama doma

Rozhovor s koordinátorkou Mezinárodního výzkumu dospělých Janou Strakovou v pořadu Sama doma na ČT1

6. 2. 2012 - Deník.cz

Jakému textu rozumíme a jakému ne odhalí výzkum

3. 1. 2012 - Učitelské listy

Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC

3. 12. 2011 - Český rozhlas 6

Se socioložkou Janou Hamanovou o průzkumu gramotnosti dospělých

28. 11.-2. 12. 2011 - PIAAC na ČT 2

Od pondělí 28. 11. do pátku 2. 12. 20011 měli diváci pořadu Televizní akademie možnost každý den zhlédnout rozhovor s jedním ze zástupců PIAAC. Dozvěděli se aktuální informace k právě probíhajícímu výzkumu v České republice i v zahraničí. Zároveň si mohli vyřešit jednu ukázkovou úlohu denně, která byla sestavena pro televizní vysílání. Živě vysílané vzdělávací pásmo naleznete po jednotlivých dnech v archivu České televize zde:


8. 11. 2011 - Rodina a škola, strana 17

POZOR! TESTUJEME GRAMOTNOST

11. 11. 2011 - Klatovský deník, strana 10, U nás doma
Projekt zkoumá vzdělanost občanů

Čas plyne, a jak už to tak bývá, blednou i vzpomínky na naše známé, spolužáky a kamarády, se kterými se potkáváme opravdu občas, náhodou a nebo po dlouhém domlouvání se. Najít společně volný čas je někdy opravdu obtížné, znáte to asi sami. Po telefonu jsme si domluvili s kamarádem ze Šumavy schůzku. Naše setkání proběhlo v družném rozhovoru o tom, co každý z nás dělá. Měla jsem možnost se vyptávat, a tak se ráda o tyto informace podělím.

"V České republice probíhá již potřetí prestižní mezinárodní výzkum PIAAC, který zkoumá vybavenost občanů v dosažené vzdělanosti," informuje Ludvík Spíral, tazatel tohoto projektu pro Klatovsko a Plzeňsko. Zadavatelem tohoto výzkumu je OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), financován je Evropským fondem. V jednotlivých domácnostech, náhodně vybraných, probíhá tento výzkum od 1. září 2011 do 31. března 2012. V ČR bude k účasti a spolupráci osloveno šestnáct tisíc domácností a bude zachována jejich anonymita. Tazatelé vyškolení společností SCaC budou zjišťovat dovednosti občanů i pomocí PC. "Musím si samozřejmě domluvit předem schůzku v domácnosti respondenta, prokázat se průkazem s fotografií a předložit daný certifikát pro tuto činnost," říká Ludvík Spíral. Čtenářské, numerické a PC dovednosti jsou obsahem testů pro pracující, pro občany v domácnosti i důchodce. "Dotazování u jedné osoby trvá přibližně dvě hodiny, záleží na schopnostech každého respondenta," dodává Spíral. Každý respondent obdrží za dokončený dotazník odměnu ve výši 500 Kč (převodem na účet).

Výsledky budou využity k rozvoji školního vzdělávání, dolaďování školicích programů a dovedností k získání adekvátního zaměstnání pro člověka ve společnosti 21. století. Výzkumu se účastní více než 130 tisíc lidí z různých zemí celého světa.

O autorovi| Pavlína Kubalíková, Klatovy

24. 10. 2011 - Karvinské noviny

Mezinárodní výzkum dospělých

24. 10. 2011 - Naše Praha3.cz

Praha 3 se zúčastní mezinárodního výzkumu

19. 10. 2011 - Chomutovské noviny, strana 6, Aktuality
V Chomutově zkoumají vědomosti dospělých

Některé chomutovské domácnosti byly vybrány do mezinárodního výzkumu, který zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností dospělých ve věku 16–65 let a jejich uplatnění na trhu práce a v běžném životě. Výzkum je podpořen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tazatelé ze společnosti SC&C budou od října do března oslovovat vybrané domácnosti. Z bezpečnostních důvodů se tazatelé budou prokazovat průkazem, navíc je možné na telefonním čísle 222 511 221 ověřit konkrétní osobu. Výzkumu se mohou zúčastnit jen vybraní lidé, které nelze nahradit, dotazování trvá přibližně dvě hodiny a respondenti budou za anonymní účast odměněni. Výsledky výzkumu budou použity k rozvoji školního vzdělávání a v porovnání s ostatními zeměmi ukážou, zda občané ČR se svými dovednostmi obstojí v mezinárodní konkurenci.

6. 10. 2011 - Rozhlas.cz

Interview s koordinátorkou Mezinárodního výzkumu dospělých Janou Strakovou

30. 9. 2011 - Pražský deník

Číst umíme. Ale rozumíme tomu?

30. 9. 2011 - IHNED.cz

Výzkum vědomostí v domácnostech

19. 9. 2011 - Moravskoslezské novinky

Výzkum dopělých v Bruntále

14. 9. 2011 - oficiální stránky města Český Krumlov

Město Český Krumlov bylo vybráno ke sběru dat projektu Mezinárodní výzkum dospělých - Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

14. 9. 2011 - portál města Moravské Budějovice

Projekt "Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě"

14. 9. 2011 - Týdeník školství, strana 2, MŠMT
Výzkum vědomostí a dovedností dospělých

V České republice proběhne od září 2011 do března 2012 mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC, kterého se účastní 25 zemí světa. Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 - 65 let. U respondentů budou zjišťovány numerické a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit úkoly v prostředí informačních technologií. Výzkum bude proveden pouze na reprezentativním vzorku obyvatel, osloveno bude 16 000 domácností. Dotazování bude prováděno vyškolenými tazateli pomocí přenosných počítačů a bude probíhat zhruba dvě hodiny. Účast ve výzkumu bude zcela anonymní. Jeho výsledky budou využity k rozvoji školního vzdělávání a školicích programů na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století. Výzkum probíhá pod záštitou MŠMT a na mezinárodní úrovni je řízen OECD.

13. 9. 2011 - Novinky.cz

Mezinárodní výzkum otestuje dovednosti dospělých Čechů

13. 9. 2011 - Lidové noviny, strana 18, Akademie

V České republice proběhne od září 2011 do 31. března 2012 mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), kterého se účastní 25 zemí světa. Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 až 65 let. U respondentů se budou zjišťovat numerické a čtenářské dovednosti a schopnosti řešit úkoly v prostředí informačních technologií. Protože dotazování všech dospělých obyvatel Česka by bylo příliš náročné a drahé, bude výzkum proveden pouze na reprezentativním vzorku obyvatel. Osloveno bude 16 000 domácností. Dotazování budou provádět vyškolení tazatelé pomocí přenosných počítačů a bude probíhat zhruba dvě hodiny. Respondenti, kteří nebudou schopni pracovat s počítačem, obdrží tištěné verze materiálů. Účast ve výzkumu bude zcela anonymní.

12. 9. 2011 - Brněnský metropolitan, strana 6, Zprávy z Magistrátu města Brna

Probíhá výzkum vědomostí. Od letošního září do března 2012 probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých (PIAAC). V rámci výzkumu OECD se jej účastní 25 zemí světa. Je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16-65 let. U respondentů budou zjišťovány numerické a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit úkoly v prostředí IT. Výzkum bude probíhat tazatelsky v domácnostech ve 140 lokalitách celé České republiky a Brno je jednou z nich. Více informací najdete na www.piaac.cz.

8. 9. 2011 - Vysoké školy.cz

České domácnosti čeká mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých

8. 9. 2011 - Havířovský deník, strana 3, Karvinsko a Havířovsko

Havířov - Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých bude proveden i mezi obyvateli Havířova. Akce má mapovat dovednosti, které obyvatelé České republiky potřebují k tomu, aby se plnohodnotně zapojili do rychle měnící se společnosti a ekonomiky jednadvacátého století. Projekt se uskuteční od září 2011 do března 2012, kdy budou vyškolení procovnícitazatelé kontaktovat jednotlivé domácnosti v Havířově, které byly do průzkumu vybrány.

8. 9. 2011 - Příbramsko.eu

Možná i Vás osloví tazatel výzkumu vědomostí

8. 9. 2011 - Topregion.cz

V Česku se uskuteční průzkum vědomostí a dovedností dospělých

7. 9. 2011 - Metro

S matikou dobrý, s textem katastrofa. Bude to lepší?

6. 9. 2011 - ČT24 - Studio 6

Rozhovor s Janou Strakovou

6. 9. 2011 - Budoucnost profesí

V České republice proběhne mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC

6. 9. 2011 - Učitelské noviny.cz

V českých domácnostech proběhne mezinárodní výzkum vědomostí

6. 9. 2011 - Česká škola

V českých domácnostech proběhne mezinárodní výzkum vědomostí

5. 9. 2011 - Oficiální stránky Statutárního města Mladá Boleslav

V domácnostech proběhne mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých

2. 9. 2011 - Rozhlas.cz

Mezinárodní výzkum PIAAC prověří znalosti dospělých

1. 9. 2011 - Tlumačov.cz (obecní stránky)

Mezinárodní výzkum dospělých – Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

1. 9. 2011 - Internetové noviny Prachaticka

Mezinárodní výzkum proběhne také v Prachaticích

1. 9. 2011 - Obecní stránky Lány

Mezinárodní výzkum dospělých - Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC)

30. 8. 2011 - Cheb.cz

Do výzkumu se zapojí i chebské domácnosti

19. 7. 2011 - Lidovky.cz

Umí Češi číst a počítat? Ověří to test, za který dostanou 500 korun

27. 3. 2011 - iDNES.cz

Umíte si spočítat slevu a pochopit text? zeptá se vás průzkum

1. 4. 2010 - Socioweb.cz

Výzkumy funkční gramotnosti dospělých – SIALS a PIAAC


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky