Skilled for Life? Key Findings from the Survey of Adult Skills

Brožura (v anglickém jazyce) shrnuje nejdůležitější zjištění prvního cyklu výzkumu PIAAC včetně souvisejících doporučení pro veřejné politiky. Publikace byla přeložena také do českého jazyka.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR