Workshop k výsledkům výzkumu PIAAC

21.10.2013  |  MŠMT, Praha

Na půdě MŠMT se uskutečnil první workshop po zveřejnění výsledků PIAAC. Cílem bylo představit klíčové výstupy, a to ve třech hlavních liniích. Pozornost byla věnována základním výsledkům, tedy mezinárodnímu srovnání a srovnání s předchozími daty z výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey). Rozebrány byly také kompetence dle profesních kategorií. V neposlední řadě byl představen vztah mezi dalším vzděláváním a rozvíjením kompetencí a vysledované bariéry v účasti na dalším vzdělávání. „Spíše než unáhleně reformovat, usilovně budovat kapacity v každé třídě a škole“ (Arnošt Veselý).

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR