PIAAC International Database Training / Školení k práci s databází dat PIAAC

13.06.2014  |  Dům zahraniční spolupráce, Praha

Eugenio Gonzales, Educational Testing Service (Lektor)

Educational Testing Service má klíčovou roli při vývoji výzkumů PISA i PIAAC, při škálování úloh i při jejich vyhodnocení. Lektor Eugenio Gonzales tak disponuje přímým vhledem do toho, jak byl PIAAC koncipován, jaké nástroje vyvinuté OECD jsou pro analýzu dat k dispozici a jak k datům přistupovat. Na třídenním workshopu, jehož videozáznam je k dispozici, představil jak samotný dotazník a úlohy, tak metodologii sběru dat a koncept Item Response Theory (IRT), který byl aplikován pro měření oblastí literární gramotnosti, numerické gramotnosti a řešení problémů v prostředí informačních technologií. Zvolená metodologie a IRT vyžadují specifický postup při statistických procedurách, hlavním předmětem workshopu proto bylo ukázat, jak korektně s daty pracovat (zejména za využití nástroje IDB Analyzer). Během workshopu účastníci informace aplikovali (včetně vlastních analýz na mezinárodních datech první vlny prvního cyklu).

Fotogalerie:

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2024   |   ÚIV   |   NPI ČR