Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která vytyčuje další směr pro české školství, byla schválena

02.11.2020

V pondělí 19. října 2020 schválila vláda Strategii 2030+, která stanovuje směr rozvoje školství a priority investic na dalších deset let. Strategie 2030+ navazuje na Strategii 2020 a rozpracovává linie řešení pro dva hlavní cíle: zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí pro aktivní občanský, profesní i soukromý život a snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Strategie byla připravována necelé dva roky ve spolupráci s expertním týmem profesora Arnošta Veselého a širokou sítí aktérů v oblasti vzdělávání, se zastoupením odborné i širší veřejnosti.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR