Why Skills Matter

12.10.2013

Andreas Schleicher, současný ředitel pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), prezentoval klíčové závěry prvního cyklu šetření PIAAC v rámci programu TEDx. Ukazuje pozitivní dopad dovedností na životy jednotlivců a zemí, rozložení a vývoj úrovně dovedností v jednotlivých zemích či souvislost mezi dovednostmi a dosaženým vzděláním.

„Skills have become the currency of the 21st century economy.“

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR