Vzdělávání dospělých: Češi musí změnit svůj přístup

16.09.2013

V hlavním ekonomickém pořadu programu ČT24 byl hostem současný ředitel pro vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Andreas Schleicher. Reaguje zde na dotazy o trendech dovedností dospělých v České republice a podobách profesní přípravy v moderním světě. Zdůrazňuje roli obecného a univerzálního počátečního vzdělávání a průběžného dovzdělávání se v průběhu života a popisuje příznivé dopady dovedností na individuální životy, nejen v pracovní sféře.

„Celoživotní vzdělání by se mělo stát realitou každého z nás, každého v naší zemi.“

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR