Výzkum gramotnosti dospělých – celoevropský projekt míří do závěrečné fáze

30.03.2012

Rozhovor s národní koordinátorkou prvního cyklu výzkumu PIAAC, Janou Strakovou, a zástupkyní výzkumné agentury provádějící sběr dat, Janou Hamanovou, přináší podrobný vhled do kontextu, průběhu, obsahu a účelu výzkumu PIAAC.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR