Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než před 20 lety

28.11.2013

Zpráva o trendech mezi absolventy vysokých škol čerpá z dat výzkumu PIAAC. Zmiňuje také problematiku ztráty kompetencí u žen během rodičovské dovolené a silný vliv statusu rodiny na dosažené vzdělání.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR