Umí Češi číst a počítat? Ověří to test, za který dostanou 500 korun

19.07.2011

Zpráva krátce informuje o spuštění sběru dat v prvním cyklu výzkumu PIAAC, jeho cílích i formě, v jaké probíhá dotazování.

Druhý cyklus výzkumu PIAAC je realizován v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí a je spolufinancován Evropskou unií

Copyright

© 2011 - 2022   |   ÚIV   |   NPI ČR